Veckans TA – v5 2022-01-30

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på SBB, S&P 500 och en av fjolårets stora vinnare, Orrön Energy. Vi har en spännande börsvecka framför oss där jag tror man ska vara beredd på slagig handel.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB)
YTD: 17,49 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen

SBB, daily
SBB, daily

SBB gick vi igenom rätt nyligen och då skrev jag om att den eventuellt skulle leta sig ner mot demandzonen som ligger cirka 14 procent under fredagens stäningskurs. Vid demandzonen finns det en historiskt hög handelsvolym samtidigt som fib 0,5 finns i zonen tillsammans med MA 100.

Dock börjar det se ut som att övriga glidande medelvärdena har sugit upp allt säljtryck för tillfället. Från den senaste toppen rasade SBB drygt 17,5 procent ner till de korta glidande medelvärdena samt primärtrenden. SBB började då handlas i sidledes och nu ser det ut som att SBB håller på att bryta ut ur konsolideringen som pågick i lite mer än en veckas tid. Aktiekursen handlades nämligen inom en mindre bear-flag där ett utbrott söderut förmodligen skulle ta kursen ner mot demandzonen. I fredags bröt SBB i stället norr ut och stängde ovanför konsolideringen. Strax ovanför stäningskursen finns det ett gap som sträcker sig från 20,4 – 21,2, nu finns det chans för att detta gap skall täppas till vilket är en uppsida på några procent. I ett sådant scenario är det rimligt att ha 21,25 som ett första target, där finns det första horisontella motståndet i dagsgrafen. Efter den zonen är nästa motstånd vid cirka 23 där vi tidigare fått se en dubbeltopp effektueras.

Om SBB skulle öppna veckan nedåt ökar risken för att utbrottet vi såg i fredags var falskt. Detta skulle innebära att demandzonen blir mer aktuell igen. Dock finns det stöd under fredagens stängning i form av MA 20, 50 och 200. Värt att notera i SBB är är att handelsvolymerna har varit något frånvarande i samband med utbrottet.

S&P 500 (SPX)
YTD: 5,64 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen

SPX, Daily
SPX, Daily

S&P 500 har inlett året positivt och har för första gången tagit sig ovanför den fallande trendlinjen som under hela 2022 agerade motstånd. I och med den initiala etableringen ovanför den fallande trendlinjen har S&P 500 även brutit ovanför primärtrenden som fortfarande påvisar en negativ lutning.

Under 2022 såg vi tre större “bear market”-rallys, samtliga avslutades med kirurgisk precision vid det fallande trendtaket. Den uppgång vi ser nu skiljer sig från de tidigare uppgångarna på det sättet att S&P 500 nu har stängt ovanför trendlinjen samtliga dagar under den föregående veckan. Handelsmönstret under 2022 var tydligt, lägre toppar sattes följt av lägre bottnar, nu har vi sett de första tendenserna till att det historiska handelsmönstret har brutits. Detta eftersom att den senaste bottennoteringen (22 december) sattes högre i relation till bottennoteringen i oktober 2022. Med det sagt har vi nu fått se en högre botten och nu är det viktigt att det följs upp av en högre toppnotering i relation till den senaste toppen (december 2022). En högre topp sätts om indexet lyckas ta sig ovanför 4100.

Om vi skulle se en ny högre topp så kan man på riktigt kunna börja argumentera för att den nedåtgående trenden är bruten. Man kan redan nu börja skissa på en potentiell stigande trendkanal (syns i kursgrafen). I ett positivt scenario skall motståndszonen som börjar vid 4080 tas ut, då ökar chansen för att den stigande trendkanalens tak skall utmanas så småningom.

I ett negativt scenario så orkar inte S&P 500 etablera sig ovanför trendtaket, vilket skulle kunna innebära att utbrottet blir ett falskt sådant. Det skulle kunna blåsa omkull sentimentet och en “panik” skulle kunna uppstå vilket skulle kunna resultera i att de tidigare bottennivåerna skall testas av på sikt. Värt att notera i S&P 500 är lite det som vi sett i utbrottet i SBB, nämligen att handelsvolymerna har varit något frånvarande i samband med utbrottet. Jag tycker det råder viss osäkerhet fortsatt och givet att vi står inför en viktig makrovecka så tror jag att det kan bli tvära kast och en skakig handel. Trots den positiva utvecklingen är jag personligen inte helt övertygad av att vi ska sätta nya högre högsta.

Orrön Energy (ORRON)
YTD: -10,86
Time Frame: Daily
Senaste analysen

Orrön Energy, Daily
Orrön Energy, Daily

En av de stora vinnarna under fjolåret är Orrön Energy som tyvärr öppnat det här året svagt. Orrön Energy är ner närmare 11 procent sedan årsskiftet och handlas tydligt enligt ett svagare handelsmönster i relation till det vi såg under 2022. Sedan all time high-noteringen har aktiekursen korrigerat sig 35 procent, och så sent som förra veckan noterade aktien en ny bottennotering vid 18,96. Detta är en nivå som senast var i spel under september 2022.

Tidigare stödnivåer har brutits och agerar idag som motstånd istället. Ett tydligt exempel är motståndszonen som sträcker sig från 23,1 – 23,9, tidigare var det en zon där köparna kom tillbaka. När zonen togs ut underifrån i fjol så rusade Orrön Energy till den högsta noteringen vid 30,96. Nu handlas istället aktiekursen under den nämnda zonen och är en nivå där säljarna står sig starka.

Enligt RSI är momentumet det svagaste sedan juli 2022. Detta återspeglas så klart i den fallande aktiekursen men även i volymbalansen som börjat svikta ordentligt på sistone. Under förra veckan kan vi se att Orrön studsade något från 18,96, vilket råkar vara fib 0,5 mätt från lägsta noteringen till högsta noteringen i den synliga kursgrafen. Aktiekursen handlades därefter högre både under torsdagen och fredagen. Fredagens stäningningskurs befinner sig strax vid det horisontella motståndet, här finns det en risk för att köparna ger upp. Om motståndet istället tas ut finns det chans för att 21 även skall utmanas.

Jag tycker dock den tekniska bilden har förändrats från positiv till negativ givet det nya handelsmönstret. Lägre bottnar följt av lägre toppar är allt annat än positivt samtidigt som tre  av fyra glidande medelvärden befinner sig ovanför aktiekursen. Rent logiskt bör primärtrenden testas av, och beroende av utfallet vid ett eventuellt test så kan man nog ta ett mer bestämt beslut ur ett kortsiktigare perspektiv. Aktiekursen stängde en bra bit över MA 200 i fredags, det är cirka 12 procent ner till primärtrenden och jag tror gapet skall täppas igen på ett eller annat sätt inom kort. 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.