I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på den teknisk biten för SBB, Transfer Group och NOTE. Gemensamt för samtliga är att de lyckats överprestera börsen sedan årsskiftet, nu återstår det att se om de kan hålla uppe denna takt framåt.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB B)
YTD: 9,49 %
Time Frame: Daily

SBB, Daily
SBB, Daily

SBB har tillsammans med övriga branschkollegor rivstartat det nya börsåret med en fin kursuppgång. Gemensamt för samtliga svenska fastighetsbolag är att de lämnar ett svagt 2022 bakom sig, mycket på grund av det nya makroklimatet bestående av höjda räntor vilket drivit upp finansieringskostnaderna. SBB har sedan 2022 börjat med månatliga utdelningar, och i fjol var det stora skriverier kring hur väl SBB skulle lyckas hålla uppe den utdelningsnivå som  stadgats. Faran är inte helt ur vägen men tack vare flera lyckade försäljningar av fastigheter till bokfört värde har bolaget lyckats finansiera utdelningspolicyn än så länge.

Nu till den tekniska bilden som jag måste säga har ljusnat upp något på senare tid. Aktiekursen befann sig under stora delar av 2022 i ett fritt fall, men har nu börjat plana ut och även stigit cirka 74 procent från bottennoteringen som sattes i mitten av oktober 2022. Aktien bildade där och då en fin rund botten som sedan utvecklades till en cup and handle-formation med en mindre konsolidering på slutet där SBB bestämde sig för att bryta norrut mot nya toppar.

Toppen sattes denna gång vid 32,18, där uppe kom säljarna tillbaka och aktiekursen rekylerade tillbaka till utbrottsnivån kring 16,5. Aktiekursen samlade återigen kraft och studsade bestämt uppåt efter att primärtrenden (4H) hade testats av och återbesökte snabbt den tidigare toppen vid 23,18 där köparna stötte på patrull återigen. Under den föregående veckan kom säljarna tillbaka och en dubbeltopp syntes i både dags- och 4H-grafen. Hittills har de korta glidande medelvärdena tagits ut och nu återstår det att se om primärtrenden kan agera pålitligt stöd. Inom zonen 16-6-17,5 finns det en historisk efterfrågezon (se volymspiken till höger i kursgrafen), med andra ord bör det finnas en del köpare inom den nämnda zonen. Notera även att Fib 0,5 (mätt från 10,78 – 23,2) ligger mitt i demandzonen, detta gör att efterfrågan kan vara ännu starkare.

Om köparna kommer tillbaka här finns det god chans för att 23,18 skall utmanas på nytt, i ett sådant scenario kan man börja skissa på en sidledeskanal där kanalens golv återfinns vid 16,5/16,6. När väl rangen bryts bör man vara redo på en fortsatt prisrörelse i utbrottets riktning. Om rangens golv istället skulle tas ut ökar risken för att tidigare bottennoteringen vid 10,78 skall testas av igen. Dock finns det ett närmare stöd vid 12,94 där det även finns potential för en studs upp.

Transfer Group (TRNSF)
YTD: 26,75 %
Time Frame: Daily

Transfer Group, Daily
Transfer Group, Daily

Transfer Group som tidigare handlats sidledes under en längre tid har under den förgående veckan brutit över rangens tak vilket resulterade i ett kraftigt utbrott med tilltagande volym. Rörelsen resulterade i en uppgång om cirka 23,4 procent mätt från utbrottsnivån, och 73 procent mätt från den lägsta noteringen i fjol. Uppgången stannade av vid primärtrenden som fungerade som motstånd, notera att Transfer handlades ovanför MA 200 stundtals men säljarna lyckades komma tillbaka vilket innebar att en dagsstängning ovanför aldrig blev av. Värt att notera är att MA 200 sammanfaller vid en horisontell motståndszon (0,35-0,36), något som gör motståndet extra starkt.

Transfer avslutade den föregående veckan upp men hann rekylera tillbaka en bit för att stänga strax ovanför 0,3. Vi kan se att utbrottsnivån har testats av per i fredags och hittills ser det ut att vara ett lyckat återtest, dock återstår det att se om aktiekursen kan etablera sig över stödet framgent. Jag tycker personligen att utbrottet är snyggt och kan nästan jämföras med textboksexemplet. De kortare glidande medelvärdena har brutit sig ovanför MA 100 vilket indikerar ett påtagande momentum. Vidare återspeglas detta i momentumindikatorerna som satt nya högsta toppar. RSI har för första gången sedan marknadsnoteringen tagit sig över 70-nivån, samtidigt som MACD noterat en signifikant topp ovanför nollnivån.

Vid ett scenario där 0,29 fortsätter att hålla så tror jag att MA 200 skall utmanas på nytt underifrån. Där blir det intressant att se om aktiekursen lyckas samla kraft för att bryta norr ut. Detta skulle öppna upp för att testa av nästa motståndszon uppe vid 0,416.

Om 0,29 i stället inte håller så innebär det att Transfer återigen handlas inom den ursprungliga rangen. Först skulle förmodligen de korta glidande medelvärdena testas av, om dessa inte skulle hålla ökar risken för att rangens golv vid 0,210 skall testas av. Där har köparna kommit tillbaka om vi tittar på kursgrafens historia.

NOTE (NOTE)
YTD: 15,31 %
Time Frame: Daily
Notera att Note rapporterar 27 jan

NOTE, Daily
NOTE, Daily

Note har stigit en del på sistone och är upp över 15 procent sedan årsskiftet. Den senaste uppgången har inneburit att Note stigit cirka 47 procent från den lägsta noteringen i fjol som sattes vid 140,6. I och med kursuppgången har den tekniska bilden förändrats till en mer positiv sådan, där köparna verkligen lyckats påvisa styrka. Under kursuppgången har säljarna visat sig vid det tidigare horisontella motståndet vid 173,2 samt när primärtrenden utmanades underifrån. 173,2 utmanades vid totalt tre tillfällen och när aktiekursen väl bröt över så blev nästa target på ovansidan primärtrenden. Där uppe skapades det först en motreaktion och Note rekylerade tillbaka mot 173,2 som nu tolkades som ett stöd. Därifrån samlade aktiekursen ny kraft och när primärtrenden väl togs ut så steg Note kraftigt på kort tid.

Nulägesbilden är sådan att Note har utmanat den tydliga motståndszonen vid 215-220, historiskt har Note haft svårt att notera sig ovanför denna zon och givet den starka utvecklingen på sistone så tror jag en rekyl sitter på sin plats. Redan under torsdagen och fredagen förra veckan har vi sett en rörelse i priset som möjligtvis är en inledning på rekylen. Jag har nämligen svårt att se att zonen tas ut utan en initial motreaktion. Man ska alltid vara försiktig när momentumindikatorerna är överhettade samtidigt som aktiekursen närmare sig ett större motstånd.

Ur ett kortsiktigt perspektiv ser jag två huvudscenarion, det första är att en Cup and handle-formation skall bildas klart. En prisformation med positiv underliggande ton. Rent krasst innebär detta scenario att vi ska pendla inom en mindre range/trendkanal för att sedan bryta norrut. Den lilla rangen jag talar om är svår att se idag och därav ska man ta ritningen i grafen med en nypa salt.

Det andra scenariot är att priset nu kommer handlas i en bredare range där motståndet (215-220) utgör rangens tak samtidigt som golvet utgörs av stödnivån (173,2). Det finns även ett horisontellt stödområde vid cirka 182,2 vilket även är den prisnivå som primärtrenden befinner sig vid i dagsläget.

Sammanfattningsvis tror jag priset måste konsolidera något innan eventuell vidare uppgång. I dessa scenarion är det väldigt viktigt att hålla koll på stöd- och motståndsområden då det kan skapa fina möjligheter att gå både kort och lång. En strategi är att man köper när priset befinner sig vid stödet och går kort vid motståndet tills motsatsen är bevisad. 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.