I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på S&P 500 som ser ut att ha börjat inleda en rekyl ned efter det starka bear market-rallyt som vi skådat den senaste perioden. Sedan tittar vi på den tekniska biten för Zaptec som befinner sig i en fallande trend. 

S&P 500 (SPX)
YTD: -19,68 %
Time Frame: Daily

S&P 500, Daily
S&P 500, Daily

Under den föregående veckan började en rekyl ned inledas efter ett misslyckat försök att ta ut den fallande trendens tak. En nivå som tidigare dominerats av säljarna, och nu fick de tillfället att bevisa det ännu en gång. Det var en fullspäckad makrovecka med amerikansk inflationsdata samt räntehöjning från både Fed och ECB. Det kombinerade nyhetsflödet fick marknaden att sälja av ordentligt, S&P 500 föll med över 6,5 procent under veckan mätt från toppen som sattes under tisdagens handel. 

S&P 500 lyckades inte ta ut trendtaket samtidigt som en etablering över primärtrenden inte blev speciellt långvarig. Under de senaste dagarna har det amerikanska indexet tagit ut samtliga glidande medelvärden men även det horisontella stödet vid 3900. Det är alltid lätt att backtradea med facit i hand men man kunde på förhand se tydliga negativa divergenser i både RSI och MACD. Det negativa handelsmönstret ligger fortsatt intakt med en nu lägre printad topp i relation till den som sattes vid slutet av bear market-rallyt i augusti tidigare i år. Nu blir det väldigt intressant att se om en högre botten skall printas eller om det historiska handelsmönstret skall följas, i ett sådant fall skall en lägre botten sättas så småningom. 

Om man drar en fib från botten i oktober (3490) till den senaste toppnoteringen (4100) så kan vi se att fib 0,618 har tagits ut och nu ser det ut som att fib 0,5 skall testas av. Om köparna inte lyckas försvara denna nivå så finns det en ökad risk för att S&P 500 skall ner åtminstone till den senaste lägsta nivån. Momentumindikatorerna trendar med full fart ner mot låga nivåer, och historiskt sett under året har inte en vändning uppåt kommit innan RSI når översålda nivåer samtidigt som MACD alltid hunnit besöka zonen under nollsträcket innan den stora vändningen i indexet. Jag tror man kan förvänta sig fortsatt volatilitet och jag ser tyvärr risk för att indexet kan behöva kylas ned ytterligare innan en ny vändning sker. 

Zaptec (ZAP)
YTD: -62,64 %
Time Frame: Daily

Zaptec, Daily

Det norska tillväxtbolaget Zaptec har haft ett tufft 2022 med en kursnedgång om mer än 62 procent. Zaptecs aktie har konstant befunnit sig i en fallande trend med lägre toppar som ständigt följts upp av lägre bottnar. Kursnedgången initierades efter en tydlig trippeltopp som formades klart under början av 2022. Aktiekursen lyckades inte etablera sig ovanför 70 NOK och har sedan dessa fallit snabbt med vissa pauser, annars har aktiekursen i stort sett letat sig tillbaka till sin noteringskursen 2020. 

Ett stort stödområde kring 38 – 34 NOK togs ut i augusti, och har sedan den dagen agerat som ett starkt motstånd. Köparna försökte flera gånger ta tillbaka nivån men utan framgång, något som ledde till ett försvagat momentum och en fortsatt kursnedgång. Under 2020 rusade Zaptec snabbt mot nya högsta utan några längre konsolideringspausar, detta har inneburit att det funnits få stödområden på vägen ner – detta har resulterat i att kursnedgången varit hänsynslös. Fib 0.5 och 0,618 har tagits ut, något som förespråkar att kursen skall ner till ursprungliga utbrottsnivån kring 16 NOK. Det är här det första tydliga stödet finns enligt mig. 

Momentumindikatorerna ser fortsatt dystra ut, RSI befinner sig under 30-nivån och MACD har inte lyckats notera sig ovanför nollnivån och trendar istället ned mot de tidigare bottnarna som syns i MACD. Från fredagens stängningskurs (22 NOK) är det drygt 30 procent ned till 16 NOK, med det sagt finns det en betydlig nedsida kvar. Dock betyder det nödvändigtvis inte att kursen måste ned dit, det finns ju såklart många fundamentala pusselbitar som kan falla på plats vilket skulle kunna ge Zaptec kraft. Å andra sidan kan jag inte se några tekniska faktorer som indikerar att en vändning står runt hörnet. Det man vill se är ett utbrott norrut från den fallande trendkanalen. Innan dess är det trendkanalen som talar sitt tydliga språk.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.