Fredagen den 12 april markerade en ny era för ungdomsverksamheten i Hässelby-Vällingby med lanseringen av en digital fritidsgård, en innovativ satsning som syftar till att stärka och utveckla det sociala och kulturella livet för stadsdelens ungdomar. Satsningen görs tillsammans med By Mates som utvecklat den tekniska plattformen för att möjliggöra denna innovativa utveckling. Läs mer om samarbetet i ett pressmeddelande här.

Trygg och meningsfull fritid

Detta unika projekt är ett resultat av stadsdelsförvaltningens engagemang och fleråriga arbete med att förbättra och anpassa fritidstjänster till de socioekonomiska förutsättningarna i området. Med de utmaningar som många barn och ungdomar står inför i Hässelby-Vällingby, har man inte bara renoverat fysiska lokaler och utvidgat öppettider utan också tagit fram en trygghetsplan för att säkerställa en trygg och meningsfull fritid.

Den nya digitala fritidsgården representerar en spännande utveckling där ungdomar kan engagera sig i olika online-aktiviteter, allt från spel till kreativt skapande, under ledning av kompetent personal. Det är en plats där traditionell fritidsverksamhet möter den digitala tidsåldern, erbjuder möjlighet till samverkan med kuratorer, socialarbetare och mentorer via online-plattformen.

Öppnar upp för fler samarbeten och expansion

Vid invigningsevenemanget, talade Henrik Myhrvold, en av initiativtagarna till projektet, om att skapa en mer positiv framtid och erbjuda ungdomarna verktyg för att bygga upp sina fritidsintressen i en trygg miljö. Även ungdomarna själva deltog aktivt i evenemanget, med representation från unga ledare som hade möjlighet att visa upp sina färdigheter och initiativ.

digital fritidsgård
Engagemanget varm högt från alla deltagare på invigningen. Foto: By Mates pressfoto

Projektet har också öppnat upp för samarbeten med lokala företag och skolor, vilket inte bara ger ungdomarna tillgång till inspirerande förebilder via gästspel och workshops, utan också förhöjer deras möjligheter på arbetsmarknaden genom praktisk erfarenhet och nätverksbyggande.

Modellerar framtidens fritidsverksamhet

Framtiden ser ljus ut för denna nya digitala mötesplats, som inte bara berikar de unga i Hässelby-Vällingby utan även modellerar hur framtidens fritidsverksamhet kan se ut. Med sin förmåga att kombinera utbildning, kultur och demokrati i en hälsofrämjande miljö, står den digitala fritidsgården redo att bli en central del av många ungas liv, erbjudande både bredd och spets i sina aktiviteter.

digital fritidsgård
t.v. Andreas Bengtsson, VD By Mates, t.h. Henrik Myhrvold, initiativtagare. Foto: By Mates pressfoto

Detta pionjärprojekt är ett lysande exempel på hur vi kan möta nutida utmaningar med innovativa lösningar, och hur digital teknologi kan användas för att skapa betydande social förändring och ge alla ungdomar lika chanser till en rikare fritid.