Varnar för företag som säljer bokningar till servicecenter

Statens servicecenter har utfärdat en varning riktad mot ett företag som tar betalt för att boka tider för att ansöka om id-kort, en tjänst som normalt är kostnadsfri när den sköts direkt genom myndighetens egna kanaler. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avgiftsfällan: 400 kronor för en gratis tjänst

Det aktuella företaget har riktat in sig på att erbjuda tidsbokningar till Statens servicecenters kontor, där man kan ansöka om id-kort. Enligt myndighetens pressmeddelande tar företaget ut en avgift på 400 kronor för denna bokning, trots att det att boka tid hos Statens servicecenter i sig är helt gratis. Denna praxis har lett till att myndigheten valt att polisanmäla företaget för vilseledande verksamhet.

Myndighetens åtgärder: Polisanmälan och informationsspridning

Förutom att polisanmäla det berörda företaget har Statens servicecenter också vidtagit åtgärder för att informera allmänheten om denna bedrägliga verksamhet. De har även informerat Skatteverket, som är den myndighet som Statens servicecenter utfärdar id-kort på uppdrag av. Skatteverket tar ut en avgift på 400 kronor för själva id-kortet, men denna avgift ska betalas separat och direkt till Skatteverket, inte till något mellanled.

Kundens dilemma: Betalt för bokning men inte för id-kortet

De kunder som har använt sig av det anmälda företagets tjänster har fått sin tid bokad, men står sedan inför faktumet att den avgift de betalat inte inkluderar Skatteverkets ansökningsavgift för själva id-kortet. Detta innebär att även om de har betalat för att få en bokad tid, måste de fortfarande betala ytterligare 400 kronor till Skatteverket för att deras id-kort ska kunna utfärdas.

Myndighetens uppmaning: “Vänd dig direkt till rätt instans”

Statens servicecenter uppmanar allmänheten att direkt vända sig till dem eller Skatteverket för att boka tid för ansökan om id-kort och undvika oseriösa aktörer som utnyttjar okunskap eller osäkerhet för att göra vinst på en i grunden gratis tjänst. De påminner också om vikten av att kontrollera var betalningar går och för vilken tjänst man faktiskt betalar.

Statens servicecenter fortsätter att arbeta nära med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att säkerställa att medborgarna är skyddade mot liknande bedrägerier och att adekvata åtgärder vidtas mot de som försöker utnyttja systemet på detta sätt.