Varje morgon klockan 07.00 de dagar börserna är öppna, presenterar Finanstid “Dagens makrostatistik”. Det är helt enkelt alla dygnets hålltider för offentliggörande av statistik som kan vara helt avgörande att hålla sig ajour med som investerare. 

Makrostatistik torsdagen 13 juni

01:01 Storbritannien husprisindex från RICS
03:30 Australien arbetslöshet
06:00 Sverige AF arbetslöshet
08:00 Sverige partisympatiundersökning
08:00 Sverige inflationsförväntningar från TNS Sifo/Prospera
08:00 Tyskland grossistpriser
08:30 Schweiz PPI
08:30 Sverige konjunkturprognos från LO
09:00 Spanien KPI reviderad
11:00 EMU industriproduktion
11:30 Sydafrika gruvproduktion
12:00 Irland KPI
14:00 Brasilien detaljhandel
14:30 USA antalet nya arbetslösa, veckostatistik
14:30 USA PPI
16:30 USA EIA veckovis naturgaslager
18:00 Federal Reserve tal av Williams
21:00 Argentina KPI
23:00 Sydkorea importpriser

Vad är makrostatistik?

Makrostatistik inom finansvärlden avser den typ av statistik som samlar in och analyserar data på makroekonomisk nivå, det vill säga den ekonomiska aktiviteten i en hel ekonomi eller region. Denna typ av statistik omfattar en rad olika områden och indikatorer som är viktiga för att förstå och analysera ekonomiska trender och förutsägelser. Några av de viktigaste områdena inom makrostatistik inkluderar:

  1. Bruttonationalprodukt (BNP): Ett mått på den totala ekonomiska produktionen i ett land under en viss period. BNP används ofta som en indikator på ett lands ekonomiska hälsa.
  2. Arbetslöshetssiffror: Dessa siffror visar andelen av arbetskraften som är arbetslös och aktivt söker arbete. Högre arbetslöshet kan tyda på ekonomiska problem, medan låg arbetslöshet kan signalera en stark ekonomi.
  3. Inflation: Måttet på prisnivåns förändring över tid. Inflationstakten är viktig för att förstå köpkraften hos konsumenter och företag.
  4. Räntesatser: Centralbankernas räntesättning är en viktig faktor för ekonomisk politik och påverkar lånekostnader för både privatpersoner och företag.
  5. Handelsbalans: Skillnaden mellan ett lands export och import. En positiv handelsbalans (överskott) innebär att ett land exporterar mer än det importerar, medan en negativ handelsbalans (underskott) innebär motsatsen.
  6. Statsskulden: Totala skulden som en nation har ackumulerat över tid. Det är ett mått på hur mycket landet är skyldigt till andra.

Dessa och andra makroekonomiska indikatorer används av beslutsfattare, investerare, och analytiker för att bedöma den ekonomiska situationen och fatta informerade beslut. De påverkar finansmarknaderna genom att ge en indikation på den allmänna ekonomiska hälsan och potentiella framtida ekonomiska trender. Makrostatistik hjälper också till att utforma och utvärdera ekonomisk politik.