I en värld där allt fler människor letar efter nya investeringsmöjligheter och alternativa sätt att få avkastning på sitt kapital, väcker onoterade aktier allt större intresse. Men vad innebär det egentligen att investera i onoterade bolag och vilka möjligheter för riskkapital och innovation finns utanför storstäderna?

Finanstid har träffat Andreas Lindström och Sven Otto Littorin, medgrundare av den nystartade Corporate Finance-byrån Stadsholmen Equity, för att få en djupare förståelse för den onoterade marknaden.

I intervjun delar Andreas och Sven Otto med sig av sina tankar och erfarenheter kring investeringar i onoterade bolag, och ger oss en inblick i hur de ser på utvecklingen av den svenska marknaden. De berättar om hur man som privatinvesterare kan utforska den onoterade marknaden, varför många entreprenörer vill vara med på nya tillväxtresor, och ger tips på hur man kan tänka kring olika exit-strategier. De berättar också om vilka risker och möjligheter de ser i den onoterade marknaden givet att Sverige går in i en recession under 2023, samt vilka de största politiska riskerna är för den onoterade marknaden i Sverige.

Vad är bakgrunden till att ni startade Stadsholmen Equity? 

”I Sverige finns det idag cirka 600 000 aktiebolag, varav endast drygt 1 000 stycken är noterade – hela 99,8% av alla aktiebolag är således onoterade. Personligen har jag under många år arbetat med private banking-kunder både på Carnegie och Erik Penser Bank och sett att det inom detta segment finns ett stort intresse för onoterade investeringar”, säger Andreas Lindström. ”Samtidigt såg jag att handeln med onoterade aktier är otillgänglig, fragmenterad och att det inte finns någon aktör som tydligt tagit ledartröjan i det segmentet, framför allt inom de lite mer mogna onoterade bolagen som står inför en potentiell notering inom ett par år. Tillsammans med ett team av mycket erfarna personer startades i fjol Stadsholmen Equity, med visionen att hjälpa onoterade bolag ta nästa steg i sin tillväxtresa”, fortsätter Andreas.

Sven Otto Littorin. Foto: Mikael Cross

”Under många år har jag träffat både tillväxtföretag i behov av kapital, och entreprenörer och investerare med tid och pengar över för nya uppgifter”, säger Sven Otto Littorin. ”Det är uppenbart att det behövs fler arenor där de kan mötas och där både investeringsvilligt kapital, kompetens och nätverk kan bidra till snabbare tillväxt och bättre avkastning i morgondagens tillväxtföretag. Det gäller i goda tider, men kanske framför allt i sämre tider. Vi vill att Stadsholmen Equity ska vara den plattformen, som med trygghet och transparens kopplar ihop riskvilligt kapital med spännande tillväxtföretag”, fortsätter Sven Otto.

Vad är er nisch? 

”Vi tittar utanför Stureplan både vad gäller investerare och bolag. Det finns många kunniga investerare och bra bolag i de här kvarteren men de är ofta redan väldigt uppvaktade av andra aktörer. Samtidigt ser vi att det finns både spännande bolag och riskvilligt kapital ute i landet som inte får den uppmärksamhet de förtjänar.

Med det sagt fokuserar vi på onoterade bolag inom teknik- och fastighetssektorn med ett bolagsvärde omkring SEK 50-250m, som gör rundor i storleksordningen SEK 15-50m. Här anser vi att vi har vår sweet spot”, säger Andreas Lindström.

Hur kan man som privatinvesterare utforska den onoterade marknaden?

”Den onoterade marknaden är av sin natur en icke-transparent marknad, och det är förknippat med risk. Därför behöver man genomföra en ordentlig due diligence själv som investerare och aldrig investera mer än vad man kan förlora. Sök mycket information, ta rygg på större investerare, besök olika events och följ nyhetsflödet. Onoterat ställer högre krav på investeraren, helt klart.

När det gäller enskilda bolag gäller det förstås att förstå mer om affärsmodellen och dess drivkrafter, den eventuella underliggande tekniken samt marknadspotentialen, men framför allt att titta på teamet som ligger bakom. Förstå styrkor och svagheter och se om planen de har är realistisk. I sämre tider är det extra viktigt med kassaflöde och kunder, eller åtminstone något slags unikitet i erbjudandet som gör att nära förestående marknadsexponering kan leda till intäkter.

Som investerare i onoterat är det också viktigt att tänka på sin egen portfölj och att man klarar av den längre tidshorisont som krävs för att få likviditet i innehaven. Och att man klarar av ifall investeringen inte går som tänkt”, säger Andreas.

Vilka faktorer kan tänkas bidra till att Sverige lockar så mycket internationellt riskkapital i jämförelse med andra länder?

”Sverige är ett av de mest intressanta länderna för investeringar i onoterade tillväxtbolag. Enligt EU-kommissionen (och flera andra aktörer) är Sverige EUs mest innovativa land. Vi har också det klart största antalet unicorns (dvs unga tillväxtbolag med en värdering på mer än en miljard dollar) av de nordiska länderna – av 321 unicorns i Europa 2021 har 21 grundats i Sverige. Wharton School of Business skrev för något år sedan: ”Vad har Silicon Valley och Stockholm gemensamt? Snabbväxande teknikföretag värderade till miljarder dollar. Efter Silicon Valley producerar den svenska huvudstaden det högsta antalet så kallade ”enhörningar” per capita än någon annan global stad.” Det är klart att det lockar.

Sverige har en god utgångspunkt. Därtill har vi ett institutionellt ramverk som fungerar med starkt corporate governance och ett ekosystem som utvecklats under ett par decennier. Det finns också en erfarenhet genom hela systemet i att starta, driva och utveckla tillväxtbolag. Många duktiga entreprenörer har tidigare erfarenhet från andra tillväxtbolag, eller från svensk exportindustri, och tar med sig de erfarenheterna in i nya konstellationer. 

Ur ett internationellt perspektiv har vi dessutom relativt låga värderingar på tillväxtbolag. Dessa bolag kommer också ur en miljö där internationalisering är en given komponent och bolagen skalar ofta för det mycket tidigt. Det gör ofta att uppsidan blir högre för investeraren”, säger Andreas.

Vilka risker och möjligheter ser du i den onoterade marknaden givet att Sverige går in i en recession under 2023?

”Kapitalet har blivit dyrare och svårare att attrahera vilket innebär att även i grunden sunda bolag kan hamna i finansieringsproblem. Investerarna är mer kräsna och lånefinansiering blir svårare att få tillgång till. Därtill svalnar transaktionsmarknaden och osäkerheten leder till längre beslutstider i hela kedjan”, säger Sven Otto Littorin. 

”Samtidigt finns det fortfarande gott om kapital som söker avkastning, men som kräver mer trygghet och förberedelse. Dessutom ökar rörligheten på arbetsmarknaden och det blir lättare att hitta rätt talang. Välkapitaliserade bolag får lättare att hitta nya möjligheter. I sämre tider blir helt enkelt många svaga bolag svagare men starka bolag har möjlighet att bli starkare. De som kommer ut på andra sidan lågkonjunkturen i god form har en gyllene sits att skapa värde för sina aktieägare. 

Värderingar har under det senaste året kommit ner kraftigt både i noterad och onoterad miljö. När konjunkturen så småningom vänder och börsnoteringarna börjar ta fart så innebär det en hög potentiell uppsida för många onoterade bolag”, avslutar Sven Otto.

Bolag arbetar enligt olika exit-strategier, har du några konkreta tips kring hur man som privatinvesterare skall tänka i olika scenarion?

”Det är möjligt att sälja sina aktier även i onoterade bolag men det är lite mer komplicerat och kräver större handpåläggning än i noterade bolag. Här kan man även få hjälp av en mäklare som Stadsholmen Equity att hitta en potentiell köpare till sina aktier. Så kallade andrahandsmarknadstransaktioner är ett av våra affärsben”, säger Andreas Lindström. 

”Det viktiga i lågkonjunktur är att ha uthållighet så att man klarar något svagt år innan det vänder. Men som sagt, har man det så är det nu man kan göra riktigt goda affärer”, fyller Sven Otto Littorin in.

Vilka är de största politiska riskerna som skulle kunna ha en stor inverkan på den onoterade marknaden i Sverige?

”Just nu kanske de största riskerna ligger i den geopolitiska osäkerheten som råder. Kriget i Ukraina, problem med leveranskedjor, ökad protektionism, hög inflation och höga räntor skapar osäkerheter som påverkar både börsklimatet och klimatet för onoterade investeringar. Samtidigt ska man påminna sig om att Sverige har gått igenom minst åtta finanskriser sedan 1880 och vi har tagit oss ur dem också”, säger Sven Otto.

”Även om räntorna idag är betydligt högre än på länge så var det ohållbart i längden att priset på pengar är noll. Det är själva förändringen och anpassningen som är besvärlig, snarare än nivåerna i sig. När jag köpte min första lägenhet i mitten av 80-talet var tremånaders boräntan på 14,5 procent. Och det gjordes ju affärer då också. Under många decennier i Sveriges historia understeg avkastningen på eget kapital i industrin statslåneräntan. I den miljön borde ju inte en enda investering har gjorts – men företag skapades, växte och blev lönsamma även då. “Life finds a way” som Jeff Goldblums karaktär i Jurassic Park säger. 

När det gäller den inhemska politiska miljön är riskerna lägre. Sverige lever i en internationell värld och kan inte nämnvärt avvika från omvärlden utan stora nackdelar som är uppenbara även för det politiska systemet. De stora problem, som jag ser just nu säger Sven Otto, handlar snarare om gängkriminalitet, bombningar och integrationsproblem som på längre sikt gör Sverige mindre attraktivt som investeringsdestination och gör det svårare att attrahera internationell expertis. Det har vi som land absolut inte råd med. 

Därtill får vi inte tappa mer när det gäller digital infrastruktur. Det är skandal att vi inte har ett fullt utbyggt 5G-nät till exempel. Sverige har varit världsledande på telekominfrastruktur i decennier men nu börjar vi släpa efter. Det är svårt att förklara för mina saudiska vänner i Riyadh varför de har full tillgång till 5G medan vi inte har det i Stockholm”, avslutar Sven Otto.

Vad är anledningen till att Stadsholmen Equity primärt fokuserar på tech- och fastighetssektorn?

”Vi bedömer att det finns god tillgång till kvalitativa bolag i dessa nischer, men även en pool av bra investerare som kan sektorerna och förstår hur de kan hjälpa bolagen att växa. Det finns därmed goda möjligheter till långsiktig värdetillväxt”, säger Andreas Lindström.

”När det gäller tech fortsätter strukturomvandlingen, den fjärde industriella revolutionen, med än högre kraft efter covidpandemin. AI, SaaS, blockchain och en lång rad andra nischer förändrar i princip alla andra branscher i grunden. När det gäller fastigheter handlar det mer om att identifiera dolda värden och möjligheter. Även om räntorna stiger och kalkylerna förändras så kommer människor att behöva fortsätta att bo”, fyller Sven Otto Littorin i. 

Att tänka på när du investerar i onoterade bolag

Det finns i huvudsak tre risker att tänka på som investerare:

  • Transparens/risk: Onoterade bolag är per definition mindre genomlysta än noterade. Som investerare behöver man därför vara mer noggrann med sin due diligence i alla led.
  • Likviditet: Onoterade aktier är svårare att sälja än noterade aktier, så det kan vara svårt att få ut pengarna snabbt om man behöver det. Det är därför viktigt att endast investera kapital man är beredd att låsa upp under en längre tid.
  • Reglering: Onoterade bolag är inte under samma reglering som noterade bolag, så det finns en ökad risk för bedrägeri och oegentligheter. Det är därför viktigt att investera i bolag som man har förtroende för och har gjort en noggrann research på.

Kort om Stadsholmen Equity
Stadsholmen Equity är en fristående corporate finance-rådgivare på den svenska kapitalmarknaden med fokus på kvalitativa, onoterade bolag inom teknik- och fastighetssektorn. Bolaget startades under 2022 av de fyra finansprofilerna Andreas Lindström, Filip Dunér, Sven Otto Littorin och Johan Svärd. I slutet på 2022 genomförde man en delstängning i digitaliseringsbyrån Levels då man hjälpte dem att resa 11 MSEK.