Ljusning efter turbulens

Efter flera års ekonomisk turbulens tecknar sig nu en ljusare bild enligt Nordeas senaste konjunkturrapport. Inflationen som tidigare skapat sömnlösa nätter för ekonomer världen över, visar tecken på att stabilisera sig. Samtidigt ser vi centralbanker, inklusive Riksbanken, ta steg mot räntesänkningar. Detta bör leda till en minskad belastning för både hushåll och företag, även om de geopolitiska spänningarna fortsätter att utgöra en osäker faktor.

Svensk ekonomi – en blandad kompott

Trots att den svenska ekonomin har visat tecken på stagnation under de senaste två åren, har detta skett från ett relativt starkt utgångsläge. Resultatet är att resursutnyttjandet bara är något svagare än normalt. “Exportsektorn har varit robust, medan kärndelarna av den inhemska ekonomin har presterat under förväntan,” kommenterar Annika Winsth, ekonom på Nordea. Hon understryker även behovet av lägre räntor för att undvika en fördjupad ekonomisk avmattning som riskerar att leda till fler konkurser och högre arbetslöshet.

Kronans roll i räntepolitiken

Den svaga svenska kronan har ofta angetts som en anledning för Riksbanken att tveka med räntesänkningar. Men Nordea menar att dagens valutakurs inte bör ses som ett hinder. “När inflationen nu faller under tvåprocentsmålet, minskar argumenten för att hålla räntan hög”, förklarar Winsth. Hon påpekar att det inte finns några inhemska skäl för att inte sänka räntan givet den rådande ekonomiska svagheten och de dystra utsikterna för arbetsmarknaden.

Befolkningstillväxt och långsiktig påverkan

Sveriges befolkningstillväxt är den lägsta på tjugo år, en trend som förväntas hålla i sig. Detta kommer sannolikt att ha negativa effekter på byggbranschen samt kommuner och regioner, vilket i sin tur kan dämpa ekonomisk tillväxt både på kort och lång sikt.

Geopolitiska utmaningar kvarstår

Det geopolitiska klimatet har försämrats, med stigande oljepriser och en generellt lägre riskbenägenhet bland investerare. “Det är klokt att vara försiktig med tanke på de ökade globala spänningarna. Men om situationen inte förvärras finns det goda förutsättningar för sänkta räntor och en ekonomisk återhämtning,” säger Winsth. Hon tillägger att den globala efterfrågan verkar ha nått sin lägsta punkt, vilket är en viktig signal för svensk ekonomi och våra exportföretag.

Sammanfattning

Nordeas rapport ger en försiktig men hoppfull prognos för den svenska ekonomin. Trots vissa fortsatta risker är tecknen på stabilisering i ekonomin och möjligheterna till räntesänkningar skäl till en viss optimism. Beslut från Riksbanken i de kommande månaderna blir avgörande för riktningen framåt.

Hela rapporten kan läsas här.