Veckans TA – v45 2022-11-07

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på två aktier som har gått starkt under de senaste handelsdagarna. Först tittar vi på den tekniska biten för Boliden och sedan på Orrön Energy som satte ett nytt all time high i fredags.

Boliden (BOL)
YTD: 0,29 %
Time Frame: Daily

Boliden, Daily

Kursrörelsen i Boliden har varit volatil till följd av en rapport som inte föll marknaden i smaken, men även på grund av stora prisrörelser i basmetaller. Boliden var fredagens vinnare bland OMXS30-bolagen med en uppgång om drygt 7,4 procent. Därmed befinner sig aktiekursen strax under det fallande trendtaket och cirka 6,4 procent under primärtrenden. Under de två senaste veckorna kan man se att MA 100 har agerat motstånd, under fredagen bröt sig dock aktiekursen över MA 100 och även så MA 20 och 50 vilket indikerar ett påtagligt momentum.

Fredagens stäningskurs landade på 351 SEK, vilket är marginellt ovanför det tidigare motståndet vid 250,85 SEK. Frågan är nu om Boliden kan bryta ut ur den fallande trendkanalen på riktigt. Om Boliden lyckas stänga ovanför trendkanalen under någon handelsdag nästa vecka så tror jag att primärtrenden skall testas av igen. Sedan aktiekursen bröt under primärtrenden i mitten av juni så har Boliden försökt bryta över MA 200 vid tre enskilda tillfällen, dock utan framgång. Ju fler gånger ett motstånd eller ett stöd testas av, ju större blir sannolikheten för att nivån tas ut. Om aktiekursen lyckas bryta ovanför trendkanalen så tror jag rörelsen upp mot pirmärtrenden kan vara snabb. Om säljarna istället står emot vid dessa nivåer tror jag trendkanalens golv skall testas av igen så småningom. RSI (9) har tagit sig ovanför 50-nivån samtidigt som MACD ser ut att printa ett positivt medelvärdeskors. Momentumindikatorerna ser pigga ut med andra ord, volymbalansen befinner sig också i en något stigande trend vilket också är positivt. 

Det som kan sätta stopp för Boliden är Kinas beslut i att fortsätta med sin “Zero-covid”-policy eftersom det kan bidra till fallande priser i många basmetaller. Det är även något som kan påverka många börser världen över negativt, det kan alltså bli svårt för Boliden att bryta uppåt när det generella sentimentet försvagas. På nedsidan finns det flera stöd, närmast ligger ett horisontellt stöd vid 327 SEK vilket är en nivån som kan testas av under veckan, något som även skulle innebära att gapet på nedsidan täpps till. 

Orrön Energy (ORRON)
YTD: 240,82 %
Time Frame: Daily

Orrön Energy, Daily

Orrön Energy har återigen satt ett nytt all time high på 27,3 SEK, ett marginellt högre sådant jämfört med det som sattes vid 26,6 den 6 oktober tidigare i år. Aktiekursen har gått extremt starkt under de senaste handelsdagarna och har stigit lite mer än 30 procent under de senaste åtta handelsdagarna. Jag tycker det ser något stretchat ut och man kan se att säljarna kom tillbaka under fredagen där stängningskursen blev dagens lägsta notering. Man får inte glömma att det inte är ovanligt med en rekyl efter en sådan kraftig uppgång på kort tid.

Under en längre period har Orrön Energy handlats inom en stigande kil, vilket är en prisformation med negativ karaktär. Kilens trendtak har tidigare varit en nivå där motreaktioner har skett vilket har lett till kraftiga rekyler historiskt, med det sagt kan det vara farligt att “jaga” priset kring dessa nivåer. Risk-Reward är enligt mig inte fördelaktig här enligt den tekniska biten. Dock är Orrön Energy en aktie som handlas i en positiv trend och sätter nya all time highs samtidigt som den övriga marknaden är skakig, något som är ett styrketecken i sig. Det kan därför vara värt att köpa när aktien tappat mycket under kort tid. Det finns ett flertal stöd på nedsidan som kan vara värda att bevaka. Först och främst de glidande medelvärdena men även horisontella stöd vid 21,35 och 20,17 SEK. Jag tror personligen att dessa stödnivåer skall testas av inom kort då det ser ut som att en dubbeltopp bildades under fredagens handel.

RSI börjar ge vika och om den kommer ner under 70-nivån så tror det kan bli lite “pyspunka”-effekt. MACD ser även ut att börja toppa ur vilket också bidrar till en negativ divergens. Om kilens trendgolv tas ut så kan det bidra till ett tilltagande kursfall. I ett sådant scenario är det viktigt att köparna kommer tillbaka vid 21,35 SEK för att bygga en ny högre botten. Om istället en ny lägre botten sätts så ökar risken för att en ny lägre topp skall printas vilket skulle innebär att ett skifte i trenden har skett.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.