OMX Stockholm 30 (OMXS30)
YTD: 13,19 %
Time Frame: Veckograf
Analys gjord innan måndagens börsöppning

OMXS30
OMXS30 – två scenarion framåt


OMXS30 har visat på otrolig styrka under de senaste sex veckorna. För cirka två månader sedan befann sig OMXS30 på minus för i år men nu en stund senare, så noterar sig OMXS30 marginellt under årets högsta nivå vid 2326. Det innebär att OMXS30 har stigit närmare 13,5 procent från den tidigare bottennivån. och är upp 13,19 procent för året (fredagens stängningskurs).

I detta avsnitt tittar vi närmare på OMXS30 genom att använda veckografen eftersom det blir lättare att identifiera stora stöd- och motståndsområden. Indexet handlades vid fredagens stängning vid 2313 vilket jag anser är ett större motståndsområde där man kan se att indexet tidigare rekylerat ifrån, senast i somras. Med det sagt är det en god tanke att inte slänga sig på köpknappen, utan avvakta och se hur priset fortsätter reagera under den kommande veckan. Om man tittar tillbaka på 2023 så har det till och med varit lönsamt att gå kort vid denna nivå (2296 – 2326).

Två huvudscenarion
Såklart finns det oändligt med scenarion om man ska tala om hur indexet kommer utveckla sig inom kort tid. Men i den kommande texten kommer jag framförallt att tala om ett positivt och ett negativt scenario.

Om OMXS30 lyckas bryta sig ovanför motståndszonen (2296- 2326), en zon som utgör taket av årets range så är det en positiv katalysator för vidare uppgång. Förra veckans candlestick utstrålar styrka med en tydlig stängning kring den veckans högsta notering. Vidare innebar förra veckans rörelse att indexet stängde ovanför det fallande motståndet som sammanknyter de två senaste toppnoteringarna. Om OMXS30 under den här veckan lyckas stänga ovanför 2326 så ökar chanserna för att all time high-nivån vid 2466 skall utmanas så småningom, för en sådan rörelse krävs ytterligare en indexuppgång om över 6 procent från att det stora motståndsområdet har tagits ut.

Å andra sidan finns det en överhängande risk att OMXS30 rekylerar tillbaka från dagens nivåer. Detta har vi sett vid två tillfällen i år (januari och juni). Det betyder att säljarna historiskt varit starka vid nivåerna där indexet handlas just nu. Gemensamt för de två tidigare stora rekylerna är att indexet i relativ snabb takt letat sig ner mot det stora stödområdet som befinner sig vid (2055-2022). En rekyl ner mot det området skulle innebära en dyster tid för börsen och motsvarar en nedgång om cirka 11-12 procent.

Värt att notera i dagsläget är att RSI (9) noteras strax under 70-nivån vilket kan tolkas som en temporär överhettning. Utseendet på momentumindikatoren gör att man bör avvakta något, dock kan inga negativa divergenser utläsas än, varken i vecko- eller dagsgraf. MACD ser ut ha mer spelrum än RSI givet det senaste positiva medelvärdeskorset samtidigt som den ser ut att bryta ovanför nollstrecket. Något som skulle kunna vara en ytterligare katalysator som motiverar ytterligare uppgång.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.