Strategisk satsning på Norden

Flowsparks, det ledande företaget inom plattformar för e-learning, presenterar ett nytt partnerskap med finska Context Learning, ett drag som förstärker deras närvaro på den nordiska e-learningmarknaden. Detta samarbete innebär att Flowsparks författarverktyg och hanteringssystem kommer att användas för att skapa verksamhetsanpassade e-utbildningar. Med en redan stark ställning på den europeiska marknaden tar det belgiska företaget nu ett strategiskt steg för att vidga sin närvaro i Norden.

Samarbetets kärna

Context Learning, som har en ledande ställning inom e-learning i Finland och kunder i andra nordiska länder, blir en central del av Flowsparks expansionsstrategi. “Context Learning har en stark närvaro i Finland, och vi ser detta samarbete som en avgörande bro för vår expansion i hela Norden. Detta partnerskap ger oss möjligheten att nå fler kunder och potentiella partners i regionen,” förklarar Cédric Herregodts, vd för Flowsparks.

Flexibilitet och pedagogik i fokus

Flowsparks författarverktyg erbjuder kunderna möjligheten att skapa skräddarsydda e-utbildningar, där fokus ligger på ett effektivt och flexibelt skapande av innehåll samt pedagogisk utformning. Genom att använda detta verktyg kan företag och andra organisationer utforma utbildningsstrategier som är anpassade till den egna verksamheten, vilket i sin tur ökar effektiviteten i lärandet.

En resurs för mångsidig utbildning

-“Vi märker att många av våra kunder vill skapa mer varierade och flexibla e-utbildningar men ofta saknar de verktyg som krävs för att skapa engagerande och pedagogiskt grundat innehåll. Med Flowsparks Authoring Tool kan våra kunder överkomma dessa hinder och framgångsrikt implementera sina visioner för lärande,” säger Kasimir Marttinen, vd på Context Learning. Verktyget ses som en avgörande resurs för att främja innovativa och anpassningsbara utbildningslösningar.

Detta partnerskap mellan Flowsparks och Context Learning markerar en viktig utveckling inom e-learningsektorn i Norden, där två företag samverkar för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten av digitala utbildningar över hela regionen.