Disclaimer

finanstid.se är en sajt som tillhandahåller information och övrigt innehåll i utbildningssyfte. Innehållet på webbplatsen ska därmed inte betraktas som finansiell rådgivning eller uppmaning att ta vissa beslut.

Vi strävar alltid efter att allt innehåll på Finanstid ska vara korrekt och uppdaterad. Det går dock inte att garantera att allt innehåll vid varje givet tillfälle är korrekt och uppdaterad. Vi reserverar oss därmed för eventuella fel i innehållet på webbplatsen.

Alla beslut som tas baserad på information hämtad från Finanstid sker helt och hållet på egen risk. Vi åtar oss inget ansvar för eventuella förluster eller andra konsekvenser som uppstår p.g.a handlingar, beslut, eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet på webbplatsen

Investeringar sker på egen risk. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde, och det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Målet med sajten & annonsintäkter

Vårt mål med Finanstid är att utbilda och förmedla värde till våra besökare genom att producera bra och utbildande innehåll. Och för att detta ska vara möjligt krävs det att sajten genererar pengar i annonsintäkter.

Dessa annonsintäkter används för att skapa bättre innehåll, förbättra användarupplevelsen, uppgradera infrastrukturen bakom sajten, samt säkerställa att vi kan behålla sajten i drift. Det finns helt enkelt kostnader associerade med att äga och driva en sajt. Finanstid är därmed beroende av annonsintäkter för att kunna vara kvar i drift, och för att vi ska ha bättre möjligheter att utveckla och förbättra sajtens innehåll och funktioner.

Samarbetslänkar

Vi använder oss av samarbetslänkar på sajten. Det betyder att sajten får en slant om du väljer att köpa eller använda produkterna och tjänsterna genom vår länk – utan någon extra kostnad för din del.

Vår förhoppning är att detta är en lösning som alla vinner på – du som besökare får ta del av tips på sådant vi tror du kan ha användning för, samtidigt som det ger en ersättning till verksamheten så att vi kan fortsätta att utveckla och förbättra Finanstid.

Kontakta oss

Det går att kontakta oss via e-post (info@finanstid.se) eller via kontaktformuläret.