Veckans TA – v9 2023-02-27

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på Lindab, Arctic Paper och slutligen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Lindab (LIAB)
YTD: 12,09 %
Time Frame: Daily

Lindab, Daily
Lindab, Daily


Lindab har under de senaste två veckorna rekylerat ner till det horisontella stödområdet vid 141,3 SEK efter ett misslyckat försök att etablera sig ovanför motståndet vid 160,8 SEK. Momentumindikatorerna har svalnat av efter att ha befunnit sig vid höga nivåer. RSI toppade vid 76,8 men har nu letat sig ner under 50-nivån. Samtidigt har MACD printat ett negativt medelvärdeskors och befinner sig i dagsläget kring nollnivån. 

Det finns potential för en studs upp från den nuvarande nivån, senast RSI befann sig kring 40-nivån och MACD vid nollnivån lyckades Lindab avancera cirka 32 procent på kort tid. Om aktiekursen lyfter från nuvarande nivåer så skulle det signalera en imponerande köpstyrka. Det skulle även tala för att en ny högre botten är satt vilket skulle generera en mer positiv bild ur ett tekniskt perspektiv då det indikerar en fortsatt stigande trend. I ett sådant scenario skulle givetvis 160,8 SEK behöva tas ut för att skapa en ny högre högsta. 

Om 141,3 SEK inte håller bör det mindre gapet på nedsidan täppas till och möjligtvis skulle det horisontella stödområdet vid 136,1 SEK (Fib 0,5 från senaste swing low till swing high) behöva stämmas av. Från fredagens stängningskurs är det ungefär 5 procent ner till det nämnda stödet, om köparna istället skulle komma tillbaka vid denna nivå så skulle det även tala för en ny högre botten vilket skulle innebära att den positiva handelsstrukturen fortfarande hålls intakt.

I ett mer negativt scenario så finns det risk för att Lindab bryter igenom både 141,3 och 136,1 SEK samt fib 0,618. Då ställs siktet in mot 122 SEK i första hand vilket även gör 112,6 mer aktuellt. Om aktiekursen skulle söka sig ner mot de lägre nivåerna i snabb  takt finns det en ökad chans för rekyl upp med hänsyn till översålda momentumindikatorer samt bra volymstöd. 

Arctic Paper (ARP)
YTD: 1,69 %
Time frame: Daily
Senaste analysen på Arctic Paper

Arctic Paper, Daily
Arctic Paper, Daily

I Arctic Papers kursgraf kan vi nu se att aktiekursen brutit söderut från den tidigare stigande kilen, detta kan vara början på en djupare rekyl givet att köparna inte återtar 50,50 SEK snabbt. Arctic Paper har stigit kraftigt under det föregående året och har genomgående noterat nya högre högsta. Nu ser vi de första tendenserna till att det positiva handelsmönstret har brustit vilket öppnar upp för en betydande nedsida.

Under den föregående veckan försökte köparna ta sig upp över den stigande trendlinjen men misslyckades. Nämnvärt är att aktiekursen stängde marginellt under Point of control-nivån vilket är den prisnivå som representerar störst handelsvolym i den synliga kursgrafen. Om nivån inte återtas snabbt är det logiskt att priset skall söka sig längre ner, i första hand mot stödområdet som sträcker sig från 43,55 till 45,25 SEK. Om priset tar sig igenom det stödområdet kan man tydligt konstatera att en lägre botten har printats vilket tyder på att ett negativt handelsmönster byggs upp, detta skulle i sin tur öppna upp för att de lägre stödnivåerna vid 39,50 samt 35,30 SEK skall stämmas av på längre sikt.

I samband med utbrottet från den stigande kilen har momenumindikatorerna kylts av, MACD ser ut att bryta under nollnivån efter att inte lyckats printa ett positivt medelvärdeskors ovanför nollnivån. RSI noterar även det lägsta värdet sedan oktober i fjol, vilket talar för ett avtagande momentum.

En ytterligare detalj som kan vara bra att vara medveten om är vid slutet av den stigande kilen så byggdes en mindre huvudskuldra-formation. Nacklinjen har tagits ut i samband med att den stigande kilen togs ut och indikerar på en nedgång om cirka 20 procent mätt från utbrottsnivån vilket skulle föra Arctic Paper mot stödet vid 39,90 SEK.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden B (SBB B)
YTD: -10,41 %
Time Frame: 4h
Senaste analysen på SBB

SBB, Daily
SBB, Daily

Under den föregående veckan rapporterade SBB sin kvartalsredogörelse för det fjärde kvartalet, vilket ledde till kraftiga kursrörelser. SBB steg initialt på rapporten till motståndsnivån vid 18,90 SEK men säljarna tog över stafettpinnen, vilket syns tydligt i volymstaplarna och slutligen stängde SBB kring veckolägsta. Under veckan skar SBB rakt igenom det större demand-området vilket även innebar att Fib 0,5 togs ut. Detsamma gällde för det horisontella stödområdet strax ovanför 16,4 SEK. vilket innebar att SBB har satte en lägre botten ur ett kortsiktigt perspektiv.

Aktiekursen stängde precis ovanför Fib 0,618 och jag tror det är en betydande nivå för hur SBB kommer att handlas kortsiktigt. I ett positivt scenario kommer köparna tillbaka här för att utmana 16,4 SEK underifrån. Om nivån inte återtas i ett sådant scenario tror jag att kursnedgången kan fortsätta. Dock bör det finnas potential till en rekyl upp från dessa nivåer med hänsyn till RSI som är extremt översålt. Faktum är att RSI inte har varit så här översålt i 4h-grafen sedan juni 2022, detsamma gäller MACD som noterar sitt lägsta värde sedan juni i fjol.

Om Fib 0,618 tas ut talar det för att SBB skall testa av 14,115 SEK i första hand. Detta är en tidigare signifikant prisnivå vilket syns i utbrottet som skedde i oktober i fjol. När priset väl tog sig igenom denna nivå rusade SBB på kort tid med tilltagande volym. Om köparna inte skulle komma tillbaka vid denna nivå ökar risken för att fjolårets lägsta notering vid 10,73 SEK skall stämmas av.

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.