Intresset för att energieffektivisera i svenska hem är rekordstort enligt en ny undersökning gjord av Kantar Sifo på uppdrag av Swedbank. Över hälften av husägarna, 55 procent, planerar att göra någon form av förändring gällande uppvärmning och energianvändning i sitt hus det närmaste året. Det är en betydande ökning jämfört med förra året då endast 38 procent hade sådana planer.

Det höga elpriset det senaste året har påverkat hushållen och många vill minska sina energikostnader och skydda sin privatekonomi. Energiinvesteringar kan ibland vara kostsamma, men elförbrukningen och de löpande kostnaderna blir lägre och risken för höga elräkningar framöver minskar.

Solceller är den mest populära åtgärden bland husägarna och över en tredjedel av de tillfrågade, 30 procent, planerar att installera solceller, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med förra året. Isolering är också en populär åtgärd, 20 procent planerar att se över husets isolering, även det en fördubbling jämfört med förra året.

Enligt undersökningen är det dock många husägare som är osäkra på vilken åtgärd som är mest effektiv för deras bostad. Nästan hälften av de tillfrågade vet inte vilken energisparande åtgärd som skulle vara mest effektiv för deras bostad. Att se över isoleringen i huset minskar elförbrukningen avsevärt och ett byte av värmepump kan innebära 30 000 kronor lägre elkostnader per år.

Ett intressant resultat från undersökningen är att 35 procent av de husägare som inte planerar att göra någon energiomställning skulle överväga att byta till en mer klimatvänlig energikälla om det statliga stödet för det utökades. Vid årsskiftet höjdes skattereduktionen för installation av solceller från 15 till 20 procent av arbets- och materialkostnaden, och Swedbanks siffror indikerar att ännu fler skulle ställa om ifall skattereduktionen höjdes ytterligare.

I februari ska det första elstödet betalas ut och 40 procent av de som uppger att de får elstöd kommer använda pengarna till elkostnader och 14 procent på andra nödvändiga utgifter. 24 procent kommer spara pengarna eller lägga dem på konsumtion. Enligt Madelén Falkenhäll, Swedbanks hållbarhetsekonom, har beskedet om elstöd inte påverkat hur de använder el.

Energieffektivisering kan vara en kostsam investering, men det är viktigt att tänka på att elförbrukningen och de löpande kostnaderna blir lägre och risken för höga elräkningar minskar på sikt. En investering i energieffektivisering kan också innebära en skyddande effekt för din privatekonomi, särskilt i tider av elbrist som vi kan förvänta oss i framtiden.

Enligt Kantar Sifos undersökning är det solceller som är den mest eftertraktade åtgärden bland de som planerar att genomföra en energiomställning i sitt hem det närmaste året. Fler än dubbelt så många husägare planerar att installera solceller jämfört med förra året, vilket kan bero på den nyligen höjda skattereduktionen för installation av solceller. 20 procent av de tillfrågade planerar också att se över husets isolering, vilket är en fördubbling jämfört med föregående år.

Men trots det ökade intresset för energieffektivisering är det nästan hälften av de tillfrågade som inte vet vilken åtgärd som är mest effektiv för sin bostad. Madelén Falkenhäll påpekar att små åtgärder som att se över husets isolering kan minska elförbrukningen avsevärt och spara tusentals kronor på sikt. Även att byta till en mer energieffektiv värmepump kan innebära en besparing på upp till 30 000 kronor per år, enligt Falkenhäll.

En annan intressant observation i undersökningen är att 40 procent av de som får elstöd planerar att använda pengarna till elkostnader. Det visar på hur höga elpriser kan påverka hushållens ekonomi och behovet av energieffektivisering.

Falkenhäll uppmanar husägare som är osäkra på vilken åtgärd som är bäst för deras bostad att ta hjälp av experter inom området.

─ Det kan vara svårt att veta vilken energibesparande åtgärd som är mest effektiv för just din bostad. Men det finns experter som kan hjälpa dig att hitta rätt lösning utifrån din bostads unika förutsättningar, säger hon.

Sammanfattningsvis visar Kantar Sifos undersökning på ett stort och ökande intresse för energieffektivisering bland svenska husägare. Solceller är den mest eftertraktade åtgärden, följt av isolering. Trots det är det nästan hälften av de tillfrågade som inte vet vilken åtgärd som är mest effektiv för sin bostad, vilket Madelén Falkenhäll betonar vikten av att ta hjälp av experter inom området för att hitta rätt lösning.