Veckans TA – v7 2023-02-13

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på Tesla Inc, SBB och Crunchfish som samtliga visat på relativ styrka sedan årsskiftet. I Tesla och Crunchfish ser jag en större risk för en rekyl ned i närtid. När det gäller SBB är det mer avvaktande och svårbedömt i nuläget. 

Tesla Inc (TSLA)
YTD: 59,76 %
Time Frame: Daily
Senaste analysen på Tesla

TSLA, Daily
TSLA, Daily

Tesla har gått väldigt starkt under 2023 och steg som mest över hundra procent, mätt från årets lägsta noteringen till den högsta som sattes under den föregående veckan. Under både torsdagen och fredagen förra veckan började dock säljarna ta över runt omkring det horisontella motståndet vid 207 USD vilket även är fib 0,5 (mätt från swing high till swing low i det synliga kursdiagrammet) . Under torsdagen printades en Gravestone Doji och under den efterföljande dagen gapade aktiekursen ned för att stänga vid den undre delen av fredagens candlestick med hög volym.

Momentumet i Tesla tog riktig fart strax efter årsskiftet vilket syns tydligt i momentumindikatorerna som gått på högvarv. Aktiekursen har stigit konsekvent under de senaste fem veckorna och RSI har stigit från 30-nivån till 70-nivån under perioden. Samtidigt har MACD tagit sig ovanför nollnivån för att notera en ny högre topp på längre sikt. I och med de två senaste handelsdagarna har däremot momentumindkatorerna påbörjat en avkylning likt aktiekursutvecklingen. RSI föll tillbaka under 70-nivån i samband med fredagens stängningskurs och MACD har börjat vika över från höga nivåer, vilket skulle kunna resultera i ett negativt medelvärdeskors så småningom. Det ser onekligen ut som en rekyl på nedsida är initierad och i första hand är siktet inställt mot MA 100 som återfinns vid 187,23 USD. I andra hand är siktet inställt mot 180,5 USD och sedan MA 20 och 50.

Tesla har hittills inte lyckats utmana primärtrenden underifrån, vilket jag tolkar som ett mindre svaghetstecken. Dock finns det självklart potential för aktiekursen att studsa från något av de nämnda stödnivåerna för att sedan stiga vidare mot MA 200. Det är naturligt med en rekyl i Teslas läge givet den senaste uppgången som varit utan några nämnvärda rekyler. Med det sagt tror jag vi sannolikt kommer se en fortsatt rekyl, hur djup den blir får tiden utvisa.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB_B)

YTD: 12,77 %
Time Frame: 1H
Senaste analysen på SBB

SBB, 1H
SBB, 1H

I SBB:s fall passar det bra att titta närmare på den tekniska bilden ur ett mer kortsiktigt perspektiv på grund av att aktiekursen marginellt stängde under den kortsiktigt stigande trendlinjen i fredags samtidigt som den senaste rörelsen syns mer detaljerat. Under den senaste tiden har SBB gått relativt starkt jämfört med börsen generellt. Per i fredags är aktiekursen upp närmare 13 procent sedan årsskiftet och har påvisat ett bra underliggande momentum. På ovansidan har SBB haft det problematiskt att notera sig ovanför 23 SEK, vid tre tillfällen har aktiekursen noterat sig kring 23 SEK för att snabbt vända ned, senast den tredje februari.

Köparna har varit duktiga på att komma tillbaka vid högre nivåer vilket resulterat i högre bottnar, ur ett kortsiktigt perspektiv är det nog av vikt att detta handelsmönster håller i sig för att vi ska kunna se ett potentiellt utbrott från 23 SEK. Hittills har handelsmönstret hållit i sig, dock vill jag flagga för att SBB handlas kring den senaste bottennoteringen vilket indikerar en sviktande efterfrågan i aktien. Utöver det hamnade fredagens stängningskurs som sagt under den stigande trendlinjen. Om köparna inte kommer tillbaka här tror jag siktet är inställt med demandzonen (tydlig i daily) som befinner sig omkring 17,485 – 16,59 SEK. I mitten av zonen återfinns även fib 0,5 (17 SEK) mätt ur ett längre perspektiv. Strax under demandzonen finns ett horisontellt stödområde vid 16,4 SEK som även symboliserar bottennivån som sattes vid slutet av 2022. Om dessa nivåer inte skulle hålla öppnar det upp för 14,11 SEK på nedsidan.

I ett positivt scenario öppnar SBB upp ovanför den stigande trendlinjen, då ställs siktet primärt in mot det närmaste glidande medelvärde och potentiellt det horisontella motståndsområdet vid 21,19 SEK. Med det sagt tror jag vi har en intressant vecka framför oss i SBB.

Crunchfish (CFISH)
YTD: 63,10 %
Time Frame: Daily

CFISH, Daily
CFISH, Daily

First North-bolaget Crunchfish har rivstartat året och är upp över 60 procent sedan årsskiftet, och fredagens stängningskurs vid 32,30 SEK är cirka 220 procent ovanför fjolårets lägsta notering vid 10 SEK. Under den senare delen av 2022 såg vi att Crunchfish-aktien började sätta tydliga högre lägsta noteringar (HL), samtidigt agerade primärtrenden som ett starkt motstånd på ovansidan. Till slut samlade aktien tillräckligt med kraft för att bryta över MA 200, och för den delen de övriga glidande medelvärdena. Kort därefter genomfördes ett lyckat återtest av primärtrenden vilket satte ny fart på aktiekursen.

Den största rörelsen på uppsidan kom dock i samband med att det horisontella motståndet vid 22,50 SEK togs ut, vi kan kalla det för det stora utbrottet som är inringat i gult. Som vi kan se i volymstaplarna så omsattes aktien väl i samband med utbrottet jämfört med historisk volymdata. Det var ungefär vid denna tid som alla glidande medelvärdena började påvisa en positiv lutning och aktien började plötsligt uppleva ett påtagligt momentum.

Aktien handlas nu kring nivåer som senast var i spel för drygt ett och halvt år sedan och det känns som en rekyl ner bör sitta på sin plats efter en tid av styrka. Dock är det svårt att veta om det finns en uppsida kvar på kort sikt givet det starka momentumet som kan vara vanskligt att spela emot. En rekyl ned för att sätta en ny högre botten vore enligt mig endast hälsosamt för en fortsatt uppgång på längre sikt. Vi kan redan nu utläsa en negativ divergens i RSI (de två senaste toppnoteringarna) samtidigt som RSI har trillat nedanför 70-nivån. Dessutom ser det ut som ett negativt medelvärdeskors i MACD kan printas vilken dag som helst. Slutligen är det värt att påpeka torsdagens candlestick som liknar en Gravestone Doji (negativ underton).

Med det sagt kan vi nu se de första signalerna som pekar på ett avtagande momentum i kursuppgången. På nedsidan har vi närmast en stödzon vid 30 – 27,5 SEK, därefter finns det stöd vid 22,50 SEK (utbrottsnivån). Där befinner sig även fib 0,5 (mätt från 10 SEK till 36 SEK). Det finns en risk för att aktiekursen skall stämma av någon av dessa nivåer inom kort. I ett sådant scenario skulle det innebära en nedsida på 15,5 respektive 30 procent mätt från fredagens stängningskurs vid 32,30 SEK.


Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.