Bolag: Lumito
Kortnamn: LUMITO
Antal aktier: 86 835 211 st
Aktiekurs vid analys:  5,27 SEK
Marknadsvärde: ca 458 MSEK
Börslista: Nordic SME
Skribent: Jennifer Berntsson

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

 

Lumito är medtech-företaget som vill revolutionera vävnadsdiagnostiken genom digital patologi. Bolaget är specialiserade på avbildningsteknik inom medicinsk forskning och utveckling. Deras patenterade produkt syftar till att erbjuda högre analyskvalitet, ökad precision, frigöra resurser och erbjuda kortare analystider vid diagnostisering av cancerindikationer. Genom Lumitos teknologi färgas vävnad med nanopartikelbaserade reagenser, vilka avbildas med hög kontrast och bildkvalitet. Lumitos teknik har även möjligheten att göra flera tester samtidigt i ett enda tunt vävnadssnitt. Idag finns det flera företag som kan göra multipla infärgningar i samma prov men Lumitos teknik kan även kombinera morfologiska infärgningar (H&E) och IHC i samma vävnadssnitt utan att information går förlorad. Teknologin ger helt nya förutsättningar att söka efter flera sjukdomsindikationer i samma vävnadssnitt.

Lumitos scanner ger patologer och biomedicinska analytiker tydliga visualiseringar av vävnadsprover som ligger till grund för att ställa rätt diagnos. Idag används redan infärgningsmetoder inom vävnadsdiagnostik, men resultaten är ofta osäkra och opålitliga då träffsäkerheten endast ligger runt 70 procent, vilket innebär att 30 procent av vävnadsproverna kan vara felaktiga eller osäkra. Med en ökande befolkningstillväxt och högre levnadsålder behövs det nya metoder för att få snabbare provtagningstider och mer specifika analyser. Lumitos teknik har kapacitet att möta detta behov och erbjuder en tidseffektiv och detaljerad information om sjukdomen. Idag finns det även stora krav inom sjukvården att patienter ska ha individualiserade behandlingar och prognostiseringar av sjukdomar eftersom man snabbt vill hindra lidande för patienter, men även sänka kostnader för sjukvården.

“…Allt fler laboratorier släpper nu helt den analoga diagnostiken med mikroskop och går över till det digitala. Lumito erbjuder en specifik diagnostik, som kan möjliggöra kvantifiering ner på valda enskilda markörer. Denna konkurrensfördel innebär att det kan bli lättare att använda AI teknik för att säkerställa att diagnoserna blir rätt”, skriver Lumito.

Lumito har idag ett avtal med utvecklingsbolaget TTP plc som har erfarenhet och kompetens inom produktutveckling av medicin- och bioteknik. Samarbetet mellan Lumito och TTP plc är tätt och ambitionen är att få CE-märkningen av produkten beviljad under 2021, vilket är en viktig komponent i ledet att kommersialisera och sälja sin produkt i Europa. Bolaget har även påbörjat diskussioner med framtida samarbetspartners i syfte att finna en industriell samarbetspartners på en global nivå. 

 “Kännedomen om Lumitos potential ökar bland bolag verksamma inom digital patologi och Lumito har kontaktats av ledande företag inom hälsoteknik och diagnostik”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I november i fjol utseddes Mattias Lundin till ny VD för Lumito. Mattias har stor kompetens och erfarenhet inom försäljning och kommersialisering. Lundin har arbetat som global försäljningschef för medicinteknikföretaget Cellavision, och har även internationell erfarenhet från hälso- och sjukvården då han bland annat varit VD inom Getingekoncernen.

– Det är dags för Lumito att ta nästa steg mot en kommersialisering. Jag är därför mycket glad över att vi lyckats rekrytera Mattias Lundin som ledare för den fortsatta resan. Mattias Lundin kommer att bidra med erfarenhet från flera olika kommersiella roller och han är en lagspelare med en stark meritlista när det gäller att bygga framgångsrika team och global expansion för ny teknologi, säger Masoud Khayyami, styrelseordförande i Lumito.

Den globala marknaden för vävnadsdiagnostik är stor och behovet av nya tekniker för vävnadstester är enormt. Marknaden förväntas uppgå till 8 miljarder USD 2024 med en årlig tillväxt på 10 procent. Lumito planerar att i första hand vända sig emot den nordamerikanska och europeiska marknaden. Eftersom livslängden på befolkningen ökar och det sker en befolkningstillväxt kommer behovet av snabba och effektiva metoder för vävnadsdiagnostik att öka, vilket gör att Lumitos marknad kommer att växa.

– Vi har tagit steget från prototyp till produkt med slutlig kommersiell design och är inne i en intensiv fas utan några fördröjningar. Den uppdaterade hårdvaran är på plats och all funktionalitet i produktens nya mjukvara är implementerad. Nu arbetar vi tätt tillsammans med patologerna för att göra de sista finjusteringar av tekniken, som fungerar tillsammans med etablerade journalsystem och etablerade viewers, säger Urban Widén, Lumitos VD.

Under 2020 genomförde Lumito en företrädesemission och fick in drygt 45 miljoner. Syftet är att använda pengarna till att stärka organisationen inför kommande marknadslansering som ska ta fart under 2021. Dessutom vill man med likviderna finansiera bolagets uppbyggnad av global distribution samt vidareutveckla nästa generations medicintekniska instrument.

Lumitos UCNP-infärgning av HER2 markör i bröstvävnad. Lumitos teknik baseras på digitala signaler vilket gör det möjligt att analysera data efter bildtagning. Färgen på bilden ovan är digitalt modifierad efter bildtagning och gör det möjligt för användaren att belysa viktiga regioner i varje vävnadsprov. Att färgen är justerad efter bildtagning är en viktig detalj då UCNPs är ett snävt emissionsspektrum som möjliggör högkvalitativ multipel infärgning. I traditionella fluorescensmetoder är detta spektrum bredare och det kan vara svårt att skilja mellan olika markörer då färgerna blöder in i varandra. 

 

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se