Bolag: Flowscape Solutions
Kortnamn: FLOWS
Antal aktier: 1 802 487 955 st
Aktiekurs vid analys: 0,102 SEK
Marknadsvärde: ca 184 MSEK
Börslista: Spotlight Stock Market
Skribent: Jennifer Berntsson 

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Flowscape är ett teknikbolag som erbjuder IoT-lösningen Flowscape Smart Office för att skapa effektiva och aktivitetsbaserade kontor. Genom Flowscapes teknologi kan arbetsplatsen metodiskt tidseffektiviseras och struktureras när det kommer till kommunikation, informationsspridning och verksamhetsutveckling. Genom bolagets teknologi C-one kan de anställda boka mötesrum, arbetsplats, parkeringsplats, skåp och mycket mer. Dessutom kan de anställda finna sina kollegor, felrapportera kontorsutrustning, hantera besökshantering samt även skicka ut viktiga meddelande till varandra. Behovet av att effektivisera arbetsplatser med smidigare lösningar och fullt utnyttjande av arbetsplatsen efterfrågas av allt fler företag och myndigheter.

C-One är en kommunikationsplattform som består av en webbaserad kontrollcentral samt en applikation för användarnas smartphone. Funktionerna i systemet möjliggörs bland
annat av IoT-sensorer, rumspaneler, bildskärmar, mobilappar, webappar och plugin för andra IT-system. Alla anställda har även en QR-kod som används för att boka en resurs. Multi-Touch skärmarna är placerade på olika strategiska platser på arbetsplatsen och via skärmen kan den anställde navigera sig fram på kartan för att nå alla områden, våningar och byggnader. 

Genom Busylight kan den anställde se om ett rum är upptaget eller ledigt samt se tillgänglighet på rummen under dagen. Med hjälp av mobilappen, skrivbordsappen eller   plugin-programmet Outlook kan den anställde boka rum. När ett rum är bokat lyser det rött och när man lämnar indikerar den gröna färgen på att rummet åter är ledigt. Anställda kan även boka rum åt sina kollegor vilket är användbart för att ordna teamarbetspass, för bokning av skrivbord, för gäster och för administrativ personal att boka för ledningen. Sensorn som finns vid varje rum kan också användas för drop-in-rum som automatiskt bokar rummet när den anställde går in. 

Flowscape har även en molnbaserad meddelandeplattform där användarna kan skicka texter, röstklipp, bilder, videor eller filer till en fördefinierad grupp eller till alla inom en definierad plats. Meddelande är kopplade till många nätverk och man kan snabbt kommunicera med alla eller utvalda anställda i byggnaden, men även med staden eller landet som påverkas. Genom plattformen kan alarmmeddelande skickas ut om det exempelvis uppstår en brand på kontoret. Då skickas ett larm som ett mobilt IP-meddelande, ett SMS och ett e-postmeddelande samtidigt som de digitala skyltarna på kontoret utlöses med en larmskärm. Genom Desk Management Solution och Bluetooth kan den anställde snabbt hitta sina kollegor på arbetsplatsen, oavsett våning eller byggnad. Som anställd kan man koppla upp sig på att vara synlig eller osynlig.

De anställda kan även rapportera problem med utrustning eller resurser på kontoret. Har  exempelvis en projektor eller lampa gått sönder kan den anställde ta bild eller skriva en text om problemet och skicka till relevant avdelning för reparation. Dessutom visas även en varningsskylt på kartan för att varna andra anställda att ett problem har uppstått. 

När gäster kommer till arbetsplatsen kan man med Flowscapes besökshantering skicka ut ett automatiskt välkomstmejl som innehåller all information besökaren behöver, inklusive en QR-biljett för kontaktlös incheckning. Besökare bokas automatiskt i receptionen och läggs till i evakueringslistan. 

Flowscape erbjuder även insamling av data när det kommer till att få ett fungerande och bra kontorsklimat. Genom Flowscapes teknologi går det att samla in data om temperatur, omgivande buller, luftfuktighet, CO2 och VOC.

Flowscape är etablerade på den europeiska marknaden och har säljkontor i Sverige, Storbritannien, samt ligger huvudkontoret i Stockholm, med ett dotterkontor i Bulgarien. Som en del i bolagets internationella expansionsfas har bolaget nyligen etablerat sig på den Nordamerikanska marknaden där ett kontor i San Francisco öppnats. Flowscape har kunder i fler än 30 länder och växer just nu globalt med över 150 kunder. Bolaget har många partners på regional eller global nivå, däribland Atea, Fujitsu, Kinnarps och Ricoh. De har även tecknat ett återförsäljaravtal med Ricoh Europa som är aktiva i 22 Europeiska länder. Flowscape har även tecknat ett femårigt samarbetsavtal med Ericsson, som erbjuder Flowscapes produkter tillsammans med sitt globala IoT-produk-erbjudande för smarta byggnader riktat mot 350 teleoperatörer. I Nordamerika har bolaget redan fått order från Kanada och bolagets senaste order var en parkeringslösning för NBL. Marknadspotentialen på den Nordamerikanska marknaden är stor och cirka 30 miljoner personer i USA arbetar på kontor. 

Försäljning och leverans av Flowscapes tjänster sker ofta genom partners men det sker även direktförsäljning till slutkund. Flowscapes tjänster säljs som en prenumerationstjänst där kunden betalar för att nyttja Flowscape-systemet över viss tid. Marknaden för smarta kontorslösningar har ett marknadsvärde om 150 miljarder kronor där drygt 14 miljarder kronor utgör Flowscape primära marknads­segment.

Långt innan pandemin har företag och myndigheter länge efterfrågat metoder för att effektivisera kontor och arbetsplatser. Under pandemin har synen på arbetsplatsen förändrats och arbetslivet kommer inte se ut som de tidigare har gjort. Undersökningar visar att anställda allt mer vill arbeta hemifrån och komma in till kontoret främst för teamarbete och träffa kollegor. Företag behöver anpassa arbetsplatserna efter kommande behov för samarbete och social samvaro. Dessutom behöver de effektivisera sina kontorsutrymmor eftersom en stor del av personalstyrkan varje dag arbetar hemifrån. De behöver också ha effektiva lösningar för att digitalt koppla upp de som är på kontoret med de som arbetar hemifrån. Forskning som gjordes före Covid-19 drog slutsatsen att i genomsnitt anställda som arbetar på ett stort kontor kan slösa 15 minuter per dag på att leta efter tillgängliga mötesrum, skrivbord eller kollegor. Den globalt baserade forskningen fann också att de flesta företag bara uppnår cirka 50% utnyttjande av sina kontorslokaler, medan de bästa i klassen nådde över 80%.

“Vi ser en ökande efterfrågan på lösningar för bokning av arbetsplatser samt möjlighet för medarbetarna att koordinera veckan tillsammans med sina kollegor. Vi ser också ett ökande intresse för att mäta hur kontoret nyttjas. Kunderna vill inte bara mäta beläggning av arbetsplatser och mötesrum utan de vill även mäta andra delar, så som fikarum, loungeytor, lunchrum, toaletter etc. Denna data skall användas som input för mycket viktiga beslut om ombyggnader av kontoren samt reduceringar av kontorsytorna”. Peter Reigo, VD.

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se