Bolag: AAC Clyde Space
Kortnamn: AAC
Antal aktier: 186 419 996 st
Aktiekurs vid analys: 3,020 SEK
Marknadsvärde:  562,98 MSEK
Börslista: First North Stockholm
Skribent: Jennifer Berntsson 

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

AAC Clyde Space är verksamma inom New Space sektorn med fokus småsattelitbolag. Bolaget erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana och bolaget erbjuder ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliter och småsatelliter. Idag används små satelliter i applikationer för att skapa väderprognoser, övervakning och navigering, samt framför allt applikationer inom vad som kallas Internet of Things (IoT) och trådlöst bredband. AAC Clyde Space avser att bli världsledande inom kommersiella småsatelliter och rymdbaserade tjänster genom att fortsätta att utveckla sin teknologi för att hantera globala utmaningar och förbättra vårt liv på jorden. 

AAC Clyde Space består av de internationella koncernerna Omnisys i Sverige, Clyde Space i Skottland, Hyperion i Nederländerna, och Spacequest i USA. Tillsammans är de specialiserade på småsatellitteknologi och tjänster som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att i nära realtid få tillgång till högkvalitativa data från rymden. Koncernens växande förmågor finns inom tre områden:

Rymdprodukter och komponenter – bolaget tillverkar standardiserade, miniatyriserade, avancerade delsystem och komponenter för kubsatelliter och småsatelliter för användning på deras egna plattformar och missioner samt för direktförsäljning. 

Rymdmissioner – bolaget tillverkar helt monterade satellitplattformar för direktförsäljning eller som ett helhetsuppdrag innefattande projektering, tillverkning och integration av komponenter, uppskjutning och marktjänster. Bolagets delsystemsortiment, innehåller integrerad elektronik för kraftsystem, styrdator och datahantering som kan anpassas för att möta kraven för specifika missioner. Bolaget levererar också kommunikationssystem – inklusive laserkommunikationsterminaler – och vissa avancerade nyttolaster.

Space Data as a Serivce – AAC Clyde Space bygger, äger och driver satelliter och levererar endast de data eller den kommunikation som kunderna behöver. Bolaget levererar data från rymden direkt till kunder genom kubsatelliter genom sin standardiserade satellitplattformsortiment, EPIC spacecraft. EPIC spacecraft kan användas för ett brett spektrum av applikationer och levereras till kunden antingen för integration med deras nyttolast eller som en helt integrerad plattform. 

“Space Data as a Service (SDaaS) kommer att  AAC Clyde Spaces främsta tillväxtmotor under de kommande åren, som hjälper oss att nå intäktsmålet på 500 miljoner kronor år 2024.” 

Det nederländska bolagets Hyperions spetskompetens återfinns inom laserkommunikation som skickar information från satelliter ner till jorden. Hyperion-förvärvet har utökat AAC Clyde Space produktsortiment och tillför även en ny teknik inom framdrivning och optisk kommunikation. Laserkommunikation bidrar till en stor förbättring gällande småsatelliters funktionalitet genom att det kraftigt ökar dataöverföringshastigheter för småsalliter jämfört med nuvarande radiokommunikation.

SpaceQuest är en satellitteknikutvecklare baserad i USA som är inriktade mot att leverera tjänster från rymden och bolaget har även en egen flotta av satelliter och markstationer. SpaceQuest levererar satellitdatatjänst som omfattar satellitkomponenter, plattformar, missioner samt drift och leverans av datatjänster från rymden. De har även en omfattande kundbas som inkluderar den kanadensiska rymdorganisationen Canadian Space Agency, NASA, US Navy, US Air Force, företag såsom LeoStella, Orbcomm, Iceye, Northrop Grumman och universitet. 

AAC Clyde Space har även förvärvat bolaget Omnisys som utvecklar elektronikhårdvara såsom mätinstrument för avancerade rymdprojekt och sensorer som används till bland annat väderdata och klimatforskning. Genom att kombinera kubsatelliter från AAC Clyde Space och sensorer från Omnisys kan kunder få en revolutionerade teknik på väderprognoser.

Nyligen meddelande AAC Clyde Space att de just nu håller på att starta upp ett dotterbolag i Sydafrika, Kapstaden. AAC Space Arica kommer att designa, bygga och leverera rymduppdrag till kontinenten från basen Sydafrikas Western Cape -provins. Det nya dotterbolaget kommer också att vara gruppens kompetenscentrum för avancerad radiokommunikation.

AAC Clyde Space har idag omvandlats till ett företag som betjänar ett brett  spektrum av företag utanför rymdindustrin med behov av affärskritiska data. Ett steg i denna riktning är samarbetet kring VDES-satelitten, där bolaget tillsammans med SAAB och Orbcomm  bygger en innovativ mission för att demonstrera ett helt nytt sätt att kommunicera med fartyg världen över. Ett sådant system kan bidra till den förväntade tillväxten för autonoma lastfartyg, en lösning som kan förändra hur vi använder haven. Med rymdbaserad VDES utökas den marina kommunikationen från att täcka kustlinjerna till var som helst på världshaven. VDES kan till exempel integreras med e-navigationssystem för att sänka bränsleförbrukning och utsläpp på upp till 25 %. Det ger också mer bandbredd än det allmänt använda automatiska identifieringssystemet (AIS) för bättre samordning mellan fartyg, vilket innebär färre olyckor. Vid olyckor kommer VDES att ge kortare svarstider, vilket möjliggör snabbare rengöring av diesel- eller oljeutsläpp. VDES är också en game changer för upptäckt av olagligt fiske, sjöröveri, smuggling och omlastning.

AAC och ESA har nyligen startat upp projektet xSPANCION som omfattar tillverkning av tio demonstrationssatelliter som lägger grunden för en konstellation med flera olika tillämpningar. Genom xSPANCION kommer AAC Clyde Space att designa och utveckla ett system som kommer att tillgängliggöra tjänster från rymden, t ex kommunikation, väderprognoser och miljöövervakning, för företag och operatörer. Målet är att skapa en satellitkonstellation som företag kan använda för applikationer som satellitbaserad kommunikation, jordobservation och fjärranalys. 

“XSPANCION kommer att revolutionera vårt rymd-som-tjänst-erbjudande”, säger Luis Gomes, vd för AAC Clyde Space. 

I mars slöt AAC ett avtal med jordobservationsföretaget Wyvern Inc. i syfte att leverera högupplöst, multiband, hyperspektral data från rymden. Enligt avtalet ska AAC Clyde Space designa, tillverka och äga tre 6U EPIC-satelliter utrustade med en hyperspektral nyttolast. Satelliterna kommer att leverera hyperspektrala bilder och Wyvern kommer initialt att erbjuda informationen till jordbrukssektorn som kan använda den för att optimera avkastning, upptäcka invasiva växter, sjukdomar och förändringar i jordens sammansättning.

AAC Clyde Space har även ingått ett avtal om att leverera kraftsystem, batterilösningar och ingenjörstjänster för missionen Nova-C som ska landa på månen som en del av en ny era av utforskning.  Nova-C är den första landaren i NASA:s initiativ Commersiella Lunar Payload Services (CLPS), som är inriktat på studier och utforskning av månen med kommersiella landare, utvecklade och drivna av privata företag. 

Koncernens verksamhet bedrivs huvudsakligen i Sverige, Storbritannien, Nederländerna och USA, med partnernätverk i Japan och Sydkorea. Koncernen vänder sig till kunder från institutioner till kommersiella företag. Deras breda spetskompetens kommer öppna upp för intäkter från försäljning av produkter såsom satellitplattformar, delsystem och avionik och kundspecifika missioner. Genom sitt erbjudande “Space-as-a-Service”-kontrakt kan bolaget nå kundspecifika önskemål som löper över flera år. De tidigare ekonomiska begränsningarna för företag kommer att förändras kraftigt och en kommersiell revolution i rymden där företag kommer dominera sektorn håller just nu på att utvecklas. Alternativt kan man också sälja informationen till en enskild kund för en premie så den kunden försäkrar sig att bara dem har rättigheterna till datan. Detta är något som förenklar för kunder då dem inte själva behöver bygga sensorerna utan bara behöver lägga en order på datan som dessa satelliter kan skicka ner till jorden. Koncernen kan även nå engångs- och återkommande intäkter från flera typer av tjänster åt kunder, dels gällande uppskjutning, driftsättning, drift och dataöverföring samt intäkter från licensiering av IP till tredje part. 

Marknaden för små satelliter uppgick till 514 miljoner USD 2018 och väntas växa med ca 14 % per år från 2019 till 2030, enligt BIS Research. Tillväxten drivs till stor del av utvecklingen av små satelliter, till låga kostnader, vilken kommit till genom teknikutveckling och ökade möjligheter att miniatyrisera komponenter till satelliter. Analytiker tror även att marknadsvärdet för små satelliter kan komma att uppskattas till 42,1 miljarder dollar mellan 2019 och 2028.

AAC Clyde space har många projekt i pipen som gör det möjligt för företag och länder att bättre förstå miljön, hantera planetens resurser mer effektivt och hjälpa alla att leva mer hållbart. Bland annat har bolagert startat en mission med ESA Arctic Weather Satellite i syfte att visa användbarheten av radiometriska mätningar för att förbättra väderprognoser i Arktis. Genom missionen kommer meteorologer kunna förbättra sina väderprognoser vilka utgör en viktig del för att bestämma fartygsrutter, hantera förnybara energiresurser och planerar skördar.

I Mauritius har man genom UNOOSA startat ett arbete genom att skicka upp en första satelitt i syfte att utnyttja fördelarna med rymden för att påskynda hållbar utveckling. Genom satelliten får landets regering en bättre översikt av havsövervakning och optimal förvaltning av havsresurser, överblick av trafikstockningar, kunna mildra effekterna från naturkatastrofer samt ge kunnande om satellitteknik och hur man effektivt samlar in och bearbetar land- och havsdata från rymden. 

AAC tillhandahåller även ett komplett tjänstepaket innehållande missionsdesign, satellittillverkning och till drift och leverans för data för NSLComms mission. NSLCommm arbetar med GPS och videostreming genom nanosatteliter för att erbjuda prisvärd och tillförlitlig kommunikation om lösningar för precisionsjordbruk, i syfte att bland annat spara vatten och få skördarna att bli mer effektiva, även på jordens mest avlägsana platser. 

Den mest värdefulla tillgången vi kommer att sträva efter i framtidens samhälle är information. Genom de små satelliterna kan nu AAC Clyde erbjuda sina kunder ett kostnadseffektivt sätt få information som tidigare inte gått.  IoT-trenden tar över och våra städer och länder kommer vara allt mer beroende av snabb informationshantering. Förutom städer börjar även företag, organisationer och myndigheter söka kostnadseffektiva sätt att få snabb information. Det kommer snart kunna bli lättare för kunder att få information om bland annat jordbruk, sjöfart, marin information, väder och jordens biologiska sammanställning. Inom jordbrukssektorn kan man optimera avkastning, upptäcka invasiva växter, sjukdomar och förändringar i jordens sammansättning. Med hjälp av VDES kan den marina kommunikationen utökas för att täcka kustlinjer till var som helst på världshaven. Idag sker över 80% av all handel mellan länder via havet och sjöfarten har senaste decenniet mångfaldigats. För att klara av den överbelastning som sker på våra hav krävs det bättre spårningssystem och utsläppshantering. Idag sker allt fler klimatförändringar, överfiske och föroreningar på vårt hav som inte går att kontrollera bara genom flygplan och fartyg. Dessutom behövs mer information kring hur den biologiska havsytan, havets hälsa och ekosystemet ser ut. Teknik som VDES är nyckeln till att nå mål 14 i FN:s mål för hållbar utveckling: att bevara och hållbart använda hav, sjöar och marina resurser, spåra och bekämpa olaglig maritim aktivitet. Förutom havet behövs ännu mer information kring de klimatförändringar som sker. Genom snabbare information om väderprognoser och miljöövervakning kan effekter av orkaner minimeras och säkrare väderprognoser erbjudas. Med hjälp av tillgång till mer information kommer forskare kunna övervaka jordens hälsa på ett mer effektivt sätt där man kan få information om de mest avlägsna platserna.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se