Bolag: Pila Pharma
Kortnamn: ERMA
Antal aktier: 16 100 338 st
Aktiekurs vid analys: 9,27 SEK
Marknadsvärde: 149,2 MSEK
Börslista: First North Stockholm
Skribent: Sebastian Melchor Clausin

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Pila Pharma utvecklar ett nytt diabetesläkemedel med blockbusterpotential. Insulineffekten är bevisad i två Fas 2a-studier med mycket gynnsam biverkningsprofil. En annan fördel är att den jämfört med andra moderna diabetespreparat kommer bli billig. Att bolaget drivs av en kompetent och framåt VD, grundare och huvudägare i form av Dorte X Gram, som går hem i stugorna och redan fått genomslag i diverse media är ytterligare en framgångsfaktor.

Som alla nog känner till har nutidens livsstil med dåliga matvanor och för lite motion fått diabetessjukdomen att explodera senaste årtiondena. Marknaden för diabetesläkemedel likaså och uppgår nu till över 400 miljarder kr årligen. I dagsläget lever nästan 500 miljoner människor med diabetes och för många människor är det bara medicinen Metformin man har råd med, om ens det. Tyvärr är det alltför många som inte tål, eller har tillräcklig effekt av den behandlingen och det är här Pila Pharmas läkemedelskandidat XEN-D0501 kommer in i bilden.

Pila Pharma har på sju år gått från 0 till att ha bevisat effekt i människa för endast 30Mkr. Läkemedelskandidaten är en TRPV1-antagonist (chili-receptorn) som hämmar den kroniska, låggradiga inflammation man ser vid typ 2-diabetes, samt återställer insulinutsöndringen.
Nu återstår att bevisa att även blodsockernivån i en större studiegrupp påverkas tillräckligt mycket. Detta kommer göras i en Fas 2b-studie och därefter är planen att utlicensiera till Big Pharma (Pfizer?). Dessutom finns det andra diagnoser som Pila Pharma tror sig kunna använda läkemedlet för.

  • Nu har bolaget funnits på marknaden i ca en månad och kan fortfarande handlas för strax under IPO-kursen 9kr (inkl TO), vilket bolaget själva vågat säga är alldeles för billigt 
  • Risk för biverkningar som gör att studierna behöver avbrytas är låg
  • 63% av aktierna (före emissionen) är under lockup

Time to market

Bolaget befinner sig redan i mitten av de kliniska studierna. PILA PHARMAs högsta prioritet är att ta XEN-D0501 mot kliniska fas 2b-studier för typ 2-diabetes, för att sedan tillsammans med en global partner genomföra fas 3-studien samt lansera produkten 2027.

Gigantisk marknad

Fler än 463 miljoner människor lider idag av diabetes. Tillväxten är stark och det totala antalet människor med diabetes förväntas öka till 578 miljoner till 2030. Majoriteten (>90%) av dessa har typ2-diabetes.

God effekt

PILA PHARMA har redan genomfört två pilotstudier i fas 2a, vilka demonstrerat en tydlig effekt på insulinsvaret hos typ 2-diabetiker och med en hög säkerhet.

Ny behandlingsmetod

PILA PHARMA är i klinisk fas och arbetar på att ta fram en TRPV1-antagonist som ny behandling av typ 2-diabetes och associerade följd- och samsjukdomar, med fokus att effektivt blockera den underliggande inflammationen.

Högt kundvärde

Produktkandidaten förväntas ha stort värde för patienten då den tas som en i sammanhanget liten tablett.

Attraktiv tillverkningskostnad

Produktionskostnaden väntas bli mer attraktivt jämfört med befintliga injicerbara alternativ.

Marknadspotential

Produktkandidaten förväntas ha stort värde för patienten då tabletten tas som en i sammanhanget liten tablett, vilken förutom att vara prisvärd även har en mycket lång hållbarhet.

Peers

Historiskt borde bolaget värderas i spannet 300–500 miljoner SEK, precis som andra svenska fas 2-bolag. Här är det Fas2b vilket kanske indikerar det högre värdet.

Diamyd är ju tacksam att jämföra med, 2.1mdr och i Fas2b.

De har lite annat också, men påverkar inte bolagsvärderingen nämnvärt.

Å andra sidan har Diamyd en misslyckad Fas3 i bagaget, men nu finns det ju ändå hopp.

Finns mig veterligen inte fler noterade diabetesbolag, vilket ju bör öka intresset just för Pila Pharma.

Vill man krydda det lite kan man ju kika på Wilson therapeutics som köptes för 6.5mdr efter Fas2 2018.

Vidare läsning:

https://www.gcf.se/wp-content/uploads/2021/06/teaser_PILA_PHARMA.pdf

https://www.affarsvarlden.se/analys/pila-pharma-diabetesbolag-med-ny-behandling-i-sikte

https://www.sydsvenskan.se/2021-07-15/malmobolag-borsnoteras—utvecklar-ny-diabetesmedicin

https://borsposten.se/pila-pharma-rustar-bolaget-infor-en-ny-fas-med-notering-och-accelererad-utvecklingsresa/

https://www.privataaffarer.se/man-maste-forsta-hur-stort-diabetes-ar/?fbclid=IwAR3fDQLXSW03G1yHU_ngSNJOTzeSDq2-Vd2qC98w6yKrXcrXS1ZzvhEDMvI

https://www.youtube.com/watch?v=zJc3ZUAeK0A

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se