Den 4 februari, berättade regeringen på en presskonferens att digitala vaccinationsintyg kommer att införas i Sverige. Målsättningen är att intygen kan utfärdas från och med 1 juni i år. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den digitala infrastrukturen för vaccinationsintyg ska i möjligaste mån bygga på befintliga informationsresurser. Den ska också följa kraven på att den personliga integriteten efterlevs och möjliggöra verifiering av vaccinationsintyget. Det framgår i uppdragsbeskrivningen på regeringens hemsida.

Idag använder fyra miljoner svenskar Kivra, vilket motsvarar halva landets vuxna befolkning. Många tar redan emot viktig information från vården i Kivra. Informationen skickas säkert, och Mobilt BankID används för verifiering. Kivra har alltsedan diskussioner om ett vaccinationsintyg inleddes avsatt resurser för att fokusera på vaccinationsintyg ur ett medborgarperspektiv. Det gör Kivra väl rustade att bistå, både med en nationell plattform och expertis att hantera Sveriges medborgares viktiga dokument.

– Det vi förfogar över, en säker digital informationskanal, stämmer på alla punkter överens med regeringens uppdragsbeskrivning. Det känns som vår skyldighet att göra vad vi kan för att se till att digitala vaccinationsintyg nu kommer på plats, säger Anna Bäck, VD Kivra.