Företag: Isofol Medical
Kortnamn: ISOFOL
Lista: Nasdaq First North
Antal aktier: 83 365 966
Marknadsvärde:   ca 2 292,57 MSEK
Aktiekurs vid analys:  27,50 SEK
Skribent: Aktieinwest

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

ISOFOL MEDICAL – Ett fåtal dagar till historisk milstolpe

Isofol Medical står inför sin största milstolpe sedan notering. Bolaget har idag endast ett tiotal dagar till sin presentation av FAS-3 studie. Detta kan bli ett mycket stort genombrott för både bolaget – men även för omvärlden. FAS-3 studien planeras att redovisas inom dem närmaste 1-3veckorna där man samtidigt skall inom loppet av 15 dagar delta i 3 stycken virtuella Kongresser:

• JP. Morgan 39th Annual Healthcare
• ASCO GI San Francisco
• RedEye Fight cancer 2021
Vad innebär FAS-3 studien?
På över 16 år har inte något nytt läkemedel kommit till marknaden vad gäller behandling mot tarmcancer (kolekteral). Isofol Medical, har idag tagit den aktiva metaboliten varefter man vill visa en förbättrad alternativ gentemot dagens standard behandling. Tarmcancer är idag en av de tre vanligaste sjukdomarna som människor drabbas av och endast en liten andel av de utsatta klara sig.
Vad är Chansen att lyckas?
Enligt VD:n Ulf Jarl Jugnelius har man ifrån FDA fått en väldigt låg tröskel för att kunna få marknadsgodkännande. Denna tröskel defineras som en 10 procentenheter förbättring gentemot dagens standardbehandling samt att man visar en positiv trend i progressionsfri överlevnad.

”Det statistiska målet är att visa en förbättring av tumörkrympning hos de patienter som behandlats med arfolitixorin jämfört med de som behandlats med leukovorin med minst 10 procentenheter. Samtidigt som vi kan minst visa en positiv trend i progressionsfri överlevnad”

Vad har man uppnått?
Isofol Medical har idag med sig 2 stycken avtal med ett värde tillsammans på över 1 miljard kronor – som betalas ut till Isofol efter varje milstolpe bolaget når.
Dessa två avtal signerades med Solasia i Japan respektive Paladin Labs i Kanada. Varför dessa avtal kom är enligt VD:n Ulf på grund av att de både bolagen ansåg att Isofols studiedata ifrån tidigare FAS-1/2a verkade lovande – varav man valde att investera i bolaget, vilket också kan relateras i den studieuppdatering som kom ifrån Isofol Medical i slutet av September:
”Nya data från 31 patienter efter minst 16 veckors behandling uppvisade objektiv tumörrespons (best ORR) hos 55% av patienterna. Resultaten överensstämmer med målsättningen för den pågående globala fas III-studien, AGENT.”
 ”Vi är glada över att se fortsatta signaler på säkerhet och effekt hos extensionskohorterna i fas I/IIa-studien av arfolitixorin i mCRC. En förbättring om cirka 10–15% jämfört med dagens standardbehandling, som vanligtvis är i 40–45% intervallet för en icke selekterad patientpopulation (all-comers), är en stark validering för den pågående AGENT-studien. Vi är övertygade om att denna data stöder arfolitixorins potential som ett nytt behandlingsalternativ för personer med mCRC, en indikation med ett stort medicinskt behov.”
Alltså att man faktiskt når de mål FDA kräver av Isofol Medical – baserat på 31 patienter.
Teknisk analys och diskussion
Vi tror starkt på att Isofol Medical kommer inom dem närmaste 1-2 veckorna att ligga kring 40-50 SEK. Aktien har idag handlats upp under höga volymer och cementerat en kraftig botten över den fallande trendlinjen ifrån 2018, som ligger på 27 SEK. Detta ger aktien en enorm styrka som även stärker aktien vi reaktioner tillbaka. Att tillägga är även att ett utbrott över 31 SEK kan ge kraftiga reaktioner uppåt då ATH infinner sig vid 33 SEK.
Vid ett positivt utfall är givetvis kurser om 100-120 SEK väldigt logiska i det korta loppet och med VD:s ord gällande en initial försäljning om 1 miljard dollar av läkemedlet samt royalties är givetvis ännu högre kurser möjligt.
Pareto Securities (PAS) reviderade sin riktkurs för cirka 3 veckor sedan, där man fick se en ökning ifrån 22 SEK till 58 SEK. Det är även väldigt troligt att Isofols två andra analytiker, Carniege (CAR) och DNB lär komma med nya reviderade köprekar då dem för tillfället ligger på 22-28 SEK.
Värt att notera är att även samtliga ovannämnda banker har legat på kraftigt köp senaste veckorna.
Diagram Tenisk Analys ISOFOL
Våra bedömda kursnivåer:
BEAR – 20 SEK
BASE – 45 SEK
BULL – 120 SEK
Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se