Svensk Husproduktion, med fabrik och huvudkontor i skånska Bromölla, ökade sin försäljning under 2020 med mer än 20 %, jämfört med 2019. Totalt uppgick försäljningsvärdet till närmare 900 mkr, och enbart under december tecknades avtal för närmare 200 mkr. Det framgår av ett pressmeddelande.

”När Coronapandemin slog till i våras befarade vi en kraftig nedgång på småhusmarknaden”, säger Mikael Lindhe, Marknad- och Försäljningschef Styckehus på Svensk Husproduktion. ”Vi vidtog åtgärder för att möta en minskad orderingång, och förberedde oss på ett riktigt tufft 2020. Lyckligtvis visade det sig att nedgången var kortvarig, och effekterna av våra åtgärder lyckade. Vi har månad för månad ökat vår försäljning, med december som den månad som sticker ut allra mest. Vi har ett starkt produkterbjudande och en skicklig säljkår, men jag vågade aldrig tro på den här utvecklingen i våras”, fortsätter Lindhe.

Allra bäst har försäljningen av styckehus till privatkunder gått, men ett flertal betydande B2B-avtal har också tecknats under slutet av 2020, både med nya och gamla kunder. Även försäljningen av egna grupphusområden har taktat upp, och under slutet av 2020 har bolaget dessutom tagit hem ett flertal viktiga markanvisningar för kommande Grupphusbyggnation, vilket säkrar framtida försäljningsmöjligheter inom affärsområdet. Den stora orderingången, speciellt under andra halvan av 2020, innebär att man nu måste höja produktionstakten och med det även öka bemanningen.

”Det är mycket glädjande att vi nu, under första kvartalet 2021, kommer att öka vår produktionstakt ytterligare och med det även vår personalstyrka, både i produktionen och på tjänstemannasidan. Totalt innebär det i storleksordningen 15-20 nya tjänster”, konstaterar Stefan Holmberg, VD på Svensk Husproduktion. ”Det här visar att efterfrågan på LB-Hus är mycket stor. Vårt erbjudande om ’Mest hus för pengarna’, i kombination med en bekymmersfri totalentreprenad är något som privatkunderna uppskattar. Flera nya B2B-avtal visar att vi även tar mark som en attraktiv och efterfrågad leverantör till professionella beställare.”

Svensk Husproduktion tecknade den 18 december 2020 avtal med Södra om att förvärva Trivselhus AB. Genom förvärvet breddas portföljen ytterligare och bolaget blir en av landets största småhustillverkare. Från mars 2021 kommer man som koncernbolag att sälja tre attraktiva varumärken; LB-Hus, Trivselhus och Movehome.