Vad är en ETP?

ETP (Exchange Traded Product) är en typ av finansiellt instrument som handlas på en börs, precis som aktier. ETP är en samlingsbeteckning som omfattar flera olika typer av produkter, inklusive börshandlade fonder (ETFs), börshandlade certifikat (ETCs) och börshandlade noterade fonder (ETNs).

En ETP skapar en möjlighet för investerare att få tillgång till och exponering mot ett brett utbud av marknader och tillgångsklasser såsom aktier, obligationer, råvaror och kryptovalutor utan att behöva köpa de faktiska värdepapprena. Istället kan investerare köpa andelar eller noterade instrument som representerar ägande i en korg av tillgångar eller en specifik indexfond.

Nordens första börshandlade index för kryptovaluta – Virtune

Ett bolag som har tagit fasta på ETP:er är Virtune, som var först i Norden med att notera ett index för kryptovalutor på Nasdaq Stockholm I mitten av maj i år noterades produkten och bara en månad senare noterades den även på Stuttgart-börsen.

På bolagets hemsida kan man läsa att “Virtune Crypto Top 10 Index ETP är en fysiskt backad, börshandlad produkt, designad för att erbjuda investerare ett enkelt, säkert och kostnadseffektivt sätt att få exponering mot de 10 ledande kryptovalutorna. Produkten gör det möjligt för investerare att på ett enkelt sätt komma åt, följa och få exponering mot de 10 ledande kryptovalutorna med transparens och utökad säkerhet genom institutionella förvaringslösningar, allt inom en robust struktur med 100 % fysiskt backad ETP”.

Intervju med Christopher Kock, VD och medgrundare till Virtune

Finanstid fick en pratstund med Christopher Kock som är VD och medgrundare av bolaget för att försöka räta ut lite frågetecken och besvara några av de läsarfrågor som kommit in angående Virtunes spännande produkter.

Finanstid: -Hej Christopher och grattis till noteringen av Nordens första index-ETP för kryptovalutor.
Christopher: -Stort tack!

Finanstid: -Hur skulle du förklara de största fördelarna med att investera i Virtune Crypto Top 10 Index ETP gentemot att köpa kryptovaluta direkt från en av de stora kryptoväxlarna, exempelvis Coindesk?
Christopher: -Det finns många fördelar, men för att nämna de viktigaste, så är dessa enligt mig:
a) Vår produkt kan förvaras på ett ISK vilket gör att man betalar ungefär 0,8 % i årlig schablonskatt istället för 30 % kapitalvinstskatt som man hade gjort om man investerat i krypto via exempelvis Coindesk och gjort en realiserad vinst.
b) Man fångar en stor del av kryptomarknaden i en och samma produkt och får en förvaltad portfölj som kontinuerligt anpassar sig till rådande marknadsförhållanden.
c) Istället för att göra omfattande research själv på varje kryptovaluta får man här istället exponering mot upp till 10 kryptovalutor som är noggrant kvalificerade genom både Virtunes och Nasdaq crypto index kriterier. Detta går att jämföra med att investera i en fond istället för en enskild aktie för sund riskspridning.
d) Vi förvarar alla kryptovalutor med högsta möjliga säkerhetsgrad i det som kallas “cold storage” vilket innebär att dom förvaras offline.

Finanstid: -Finns det några nackdelar?
Christopher: -Vi tar ut en årlig förvaltningsavgift på 1,95 % och det är den avgift vi behöver ta ut för att kunna erbjuda en så säker och förvaltad börshandlad kryptoindex-ETP som möjligt som är noterad på Nasdaq Stockholm. Jämfört med liknande produkter så anser vi att detta är en attraktiv förvaltningsavgift.

Finanstid: -På hemsidan står det “månatlig ombalanseringsfrekvens”, vad betyder det?
Christopher: -Ombalanseringen innebär att vi varje månad gör ändringar i fördelningen av kryptovalutorna. I samband med ombalanseringen så kan befintliga kryptovalutor åka ur indexet och nya kryptovalutor komma in. Den naturliga effekten av ombalansering är också att indexet tar hem vinst i de kryptovalutor som har presterat bra och ökar positionen i de kryptovalutor som har presterat mindre bra.

Finanstid: -Vad menas med att produkten är 100 % fysiskt backad?
Christopher: -Detta innebär att värdet av varje ETP är säkrat genom att vi förvarar motsvarande kryptovalutor hos vårt förvaringsinstitut i “cold storage”. Kursen av ETPn är direkt korrelerat till de kryptovalutor vi förvarar. 100% fysiskt backat innebär en betydligt lägre kreditrisk mot utgivaren, det vill säga Virtune, av produkten till skillnad från utgivare av produkter med en syntetisk exponering.

Finanstid: -Enligt hemsidan idag så består indexet av 8 olika kryptovalutor, med tanke på produktnamnet, finns planer på att ta in ytterligare två kryptovalutor och i så fall vilka?
Christopher: -Absolut, vi räknar med att indexet så småningom kommer att bestå av 10 st kryptovalutor. För att en kryptovaluta ska bli inkluderad så behöver den leva upp till kriterierna och därmed bli inkluderad i det som kallas Nasdaq Crypto Index (eftersom ETPn är noterad på Nasdaq Stockholm) samt även leva upp till kriterierna i vårt egna index. I dagsläget så är det endast 8 st kryptovalutor som gör det.

Finanstid: -På hemsidan beskrivs strategin som “Regelbaserad passivt index”, vad menas med det?
Christopher: -Detta innebär att det är en förutbestämd regelbaserad investeringsstrategi som styr indexet. Vi gör alltså inga egna aktiva val kring vilka kryptovalutor som ska inkluderas eller vilken vikt respektive kryptovaluta utgör i indexet. Denna regelbaserade investeringssrategi är byggd med syftet att vara långlivat och att hela tiden anpassa sig i takt med hur marknaden förändras. Vårt index är värdeviktat efter totalt markandsvärde för respektive kryptovaluta men med ett maxtak på 40% för vad en kryptovaluta får utgöra i indexet för att öka diversifieringen. Vi inkluderar upp till 10 st ledande kryptovalutor men kan endast förhålla oss till det univers av kryptovalutor som är inkluderade i Nasdaq Crypto Index.

Finanstid: -Om man är intresserad av att investera i produkten, hur går man då tillväga?
Christopher: -Vår produkt går att handla lika enkelt på börsen som att köpa en aktie då det alltid finns en köpkurs och en säljkurs i realtid. Det enklaste sättet att handla Virtune Crypto Top 10 Index ETP är hos de två stora nätmäklarna Avanza och Nordnet, men vi kommer även att tillgängliggöra produkten på fler sparplattformar framöver.

Finanstid: -Slutligen, hur ser planerna ut framöver? Kan vi förvänta oss att se fler produkter från Virtune att noteras?
Christopher: -Virtune, som en svensk reglerad aktör, arbetar outtröttligt för att etablera oss som det trygga alternativet för kryptoinvesteringar i Norden, vi kommer framförallt att ta på oss en utbildande roll. Är man intresserad av att höra mer om Virtune och våra produkter är man alltid välkommen att höra av sig för att boka ett möte med oss eller komma förbi på en kaffe på vårt kontor på Kungsgatan 26 i Stockholm. Och ja! Vi planerar att lansera fler intressanta produkter framgent, vill man följa vad som händer hos Virtune så rekommenderar jag att man prenumererar på våra nyhetsbrev på hemsidan.

 

 

Vi på Finanstid önskar Christopher och Virtune ett stort lycka till i sin fortsatta verksamhet!

 

Marknadsföring från Virtune AB. Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd, investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller förlora värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital.