Sista minuten-strategier för att undvika böter

Vid midnatt den 2 maj ska deklarationen vara inlämnad, annars tar Skatteverket ut en förseningsavgift på 1 250 kronor av alla som är födda 1959 eller senare. Efter tre respektive fem månader blir det nya förseningsavgifter på samma belopp per gång. Totalt kan detta uppgå till 3 750 kronor. Men det finns vissa omständigheter som innebär att du kan slippa dessa böter.

Så kan du få anstånd

Du kan ansöka om anstånd senast den 2 maj genom att logga in på Mina sidor hos Skatteverket. Ett anstånd innebär 14 extra dagar för att få in deklarationen, vilket förlänger din inlämningstid till den 16 maj. För längre anstånd än så krävs särskilda skäl och en skriftlig ansökan med hjälp av blanketten SKV600. Skatteverket accepterar även telefonansökningar om anstånd när deadline närmar sig, men var beredd på långa väntetider. Hos Skatteverket finns mer information om hur du går tillväga om du behöver anstånd med att lämna in din deklaration.

Undantag för äldre

Är du en person som fyllde 65 år under 2023, kan du undantas från förseningsavgiften om deklarationen lämnas in några dagar sent. Detta är dock en bedömningsfråga och Skatteverket ser individuellt på varje fall. Viktigt att notera är att om du har betydande inkomster från arbete eller kapital, eller driver näringsverksamhet, gäller inte automatiskt undantaget.

Möjligheter till rättelse i efterhand

Om du inser att något saknas i din deklaration eller om du behöver göra ändringar kan du göra detta efter inlämning. Det är möjligt att ändra deklarationen fram till dess att slutskattsedeln mottagits, och även ompröva tidigare deklarationer upp till fem år tillbaka. Om du använder internet för att deklarera, uppdaterar du enkelt genom att skicka in en ny deklaration online.

Specialfall vid bostadsförsäljning

För dem som sålt en bostad och känner pressen av att deklarera, finns det lättnader att få. Det är tillåtet att först deklarera vinsten och därefter komplettera med nödvändiga avdrag genom att skicka in ändringar. Detta kan undvika behovet av att lämna in en försenad deklaration.