Så undviker du vanliga investeringsmisstagen

Efter några turbulenta börsår har efterfrågan på professionell förvaltning ökat kraftigt.

”Misstag många privata investerare gör blir kostsamma över tid”, säger Peter Nelson,
chef över portföljförvaltning hos Carnegie Private Banking.
Många kunder som vänder sig till Carnegie Private Banking har haft en turbulent resa på de
finansiella marknaderna de senaste åren. Ofta kokar det ner till att kunderna har haft en för koncentrerad portfölj, vilket inneburit ett för stort risktagande.

“Det är inte ovanligt att kunder kommer till oss med en alldeles för stor andel svenska aktier. Där kan vi hjälpa till att sänka risken med en mer diversifierad portfölj. En annan fördel med vår diskretionära förvaltning är att vi kan investera i instrument som privata investerare inte kommer åt”, säger Peter Nelson, ansvarig för portföljförvaltningen på Carnegie Private Banking.

I den diskretionära förvaltningen lämnar kunden över förvaltningen till Carnegies
förvaltningsteam med tolv specialister, de flesta med ansvar för förvaltningen av ett
tillgångsslag: ränteplaceringar, svenska aktier, globala aktier, alternativa investeringar med
mera. Dessa olika portföljer kombineras utifrån varje kunds målsättning och riskprofil för att skapa individuellt optimerade portföljer. Möjligheten att få en skräddarsydd portfölj uppskattas av kunderna.

Ansök om att bli kund och få ett kostnadsfritt portföljförslag

Ett annat vanligt misstag privata investerare gör att försöka tajma marknaden.
Investeringsbesluten påverkas ofta av känslor snarare än rationella beslut. Följden blir ofta att investerarna står utanför marknaden i för hög grad vilket över tid sänker avkastningen.

“Det kan låta trivialt, men en viktig fördel med diskretionär förvaltning är att du alltid är
investerad i marknaden. Sen kan det skifta mellan olika marknader och tillgångsslag – men du står aldrig helt vid sidlinjen och missar viktiga uppgångsfaser”, säger Peter Nelson.

Många privata investerare missar också att rebalansera portföljen. Ett fåtal innehav som går bra kan plötsligt få för hög vikt vilket ökar portföljrisken. Andra innehav kan bli för små, något som kan slå mot avkastningen.

“Utan rebalansering sitter investerare till slut med en helt annan portfölj än den de började
med, som inte alls stämmer med deras valda strategi. För professionella placerare är det
naturligt med en löpande översyn”, säger Peter Nelson.

Hur är ni positionerade just nu?

“Sedan i höstas är vi överviktade i aktier – såväl globalt som i Sverige, vilket varit gynnsamt. Regionmässigt fortsätter vi att gilla Japan och i vår senaste strategirapport lyfte vi även fram tillväxtmarknaderna som börjar se attraktiva ut”, säger Peter Nelson.

Kunder i ”disken” – som den diskretionära förvaltningen kallas på kontoret – får uppdateringar när förvaltarna gjort större förändringar i någon av portföljerna kunden äger. Och ett par gånger per år skickas en tryckt strategirapport ut med uppdatering om makroläget, portföljstrategi och utsikterna för respektive tillgångsslag.

”Kuben” som vi kallar strategirapporten internt på grund av dess kvadratiska form är uppskattad av kunderna. Den bidrar till att ge en djupare förståelse för hur förvaltningsteamet resonerar och är positionerade”, säger Peter Nelson.

Ta chansen och upplev vad skräddarsydd professionell förmögenhetsförvaltning kan göra för dig. Ansök om att bli kund hos Carnegie Private Banking.

Kontakta oss och ta del av mer