Det Stockholmsbaserade företaget, By Mates påbörjade sin bolagsresa 2017 med att lansera en utbildningsplattform lämpad för gamers och ungdomar. Genom den senaste introduktionen av B2B-tjänster har konceptet utvecklats till något betydligt större – en samhällsrörelse.

Här kan du läsa mer om kampanjen

Med en nuvarande användarbas på cirka 40 000 personer står By Mates vid tröskeln till en ny era. Den snabbt växande spelmarknaden innebär ökade möjligheter att samarbeta med skolor, kommuner och LSS-boenden, därmed har By Mates bra utsikter för att expandera vidare, särskilt i Sverige.

Problem – ”en tredjedel av ungdomar i åldrarna 12–18 år helt saknar fritidsaktivitet”

Samhället står inför en utmaning där en växande digital klyfta blir alltmer påtaglig. Dagens unga generation, särskilt de som bor i tätbefolkade städer, konfronterar denna klyfta på olika sätt. Många, ibland så unga som 10 år försöker hitta en känsla av tillhörighet och sammanhang genom att involvera sig inom kriminell verksamhet. Samtidigt kämpar kommunerna med begränsade resurser och har svårt att etablera effektiva och inkluderande program för ungdomar. Denna trend har förödande konsekvenser på både individ- oh samhällsnivå och måste stoppas så snart som möjligt.

“En tredjedel av alla ungdomar i åldrarna 12-18 år helt saknar fritidsaktivitet. Det tycker vi är skrämmande. Vi vet också att de kriminella nätverken rekryterar ungdomar i så låg ålder som 10-12 år, det ska vi ändra”, Gabriel Eriksson, medgrundare och COO för By Mates.

Det finns även en önskan hos personer med funktionsnedsättningar i stort och särskilt personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Genom att introducera dessa till den digitala världen kan problem som ensamhet lösas, eftersom de får en chans att socialisera med andra och bygga upp nya relationer.

Lösningen – skapa en trygg community-plattform

By Mates-systemet är en community-plattform och kan beskrivas som en digital fritidsgård. Plattformen fungerar som en stängd gemenskap med tydliga riktlinjer för att säkerställa att alla användare, oavsett ålder, upplever en känsla av trygghet och att deras åsikter tas på allvar. Men By Mates handlar inte bara om att säkra användarnas välmående – det är även inriktat på personlig utveckling. Genom strategiska partnerskap, har By Mates förvandlat spelupplevelsen från att enbart vara ett tidsfördriv till att bli en kraftfull fusion av underhållning och utbildning.

Utöver spel som Fortnite, CS:GO och PUBG på plattformen erbjuds en bred palett av tjänster som uppfyller en mångfald av behov. På plattformen assisteras ungdomar i att bland annat bygga CV:n vilket underlättar för ungdomar som vill ta första klivet ut i arbetslivet.

“Genom vår tjänst vill vi rusta unga individer med digitala färdigheter som är avgörande för deras framtid. Vi strävar efter att omvandla deras passion för gaming till värdefulla kompetenser. Samtidigt engagerar vi oss aktivt i att motverka rekrytering av unga till gängkriminalitet. Genom meningsfulla alternativ, positiva aktiviteter och arbetsmöjligheter, vill vi erbjuda unga människor en bättre väg. Tillsammans med våra partners kämpar vi för att göra en positiv skillnad för allas framtid”, säger Andreas Bengtsson, vd By Mates.

Skalbar affärsmodell som är samhällsnyttig

Lansering av nya B2B-tjänster
By Mates har utvecklat nya tjänster anpassade för fritidsgårdar, skolor och LSS-boenden för att minska den digitala klyftan. Den underliggande marknaden erbjuder stor potential då det finns över 1 050 fritidsgårdar, cirka 4 800 skolor och 5 000 LSS-boenden, bara i Sverige. Nedan presenteras några av de vertikaler som som ingår i bolagets skalbara affärsmodell.

Aktiviteter efter skoltid för ökad inkludering
I svenska skolor behöver man tillhandahålla övervakade aktiviteter efter skoltid som brukar avslutas när eleverna är runt 12–13 år gamla. Vissa barn kan inte delta på grund av ekonomiska och sociala hinder. By Mates mål är att involvera fler barn i sin digitala fritidsgård under längre perioder genom användning av spel, vilket möjliggör närvaro både fysiskt och virtuellt. På det sättet skapar man en trygg och säker plats för alla, något som bidrar till inkludering.

Ungdomsaktivering i utmanade områden för att förebygga kriminella nätverk 
Det finns delar av Sverige som möter ökande utmaningar när det kommer till att involvera ungdomar, vilket i sin tur kan leda till konsekvenser för samhället. Specifika budgetar är öronmärkta för dessa områden givet deras utsatthet. Genom att använda spel och digitala sociala aktiviteter via Mates.gg strävar man efter att engagera dessa ungdomar och främja deras kompetensutveckling samt öka deras samhällsengagemang, allt under en gemensam fritidsklubb. Tillvägagångssättet har flera syften, primärt att skapa glädje bland ungdomarna, men även göra det svårare för kriminella nätverk att rekrytera ungdomar i ung ålder.

Aktivering för LSS-boende
Regeringen ger sitt stöd till subventionerade boendealternativ, inklusive aktiveringsaktiviteter. Även om de nuvarande aktiviteterna betonar fysiska evenemang, tror bolaget att det finns möjlighet att inkludera onlinespel som ett komplement, vilket kan minska kostnaderna och öka deltagandet. I Sverige finns det närmare 5 000 LSS-boenden vilket innebär en stor möjlighet för By Mates att knyta nya partnerskap samtidigt som man gör en värdefull insats för samhället.