Public Property Invest AS (PPI), ett intressebolag till den svenska fastighetsjätten SBB, närmar sig en börsnotering på Oslo Börs. Detta efter en tid av förberedelser och strategiska positioneringar inom både SBB:s och PPI:s verksamheter. Noteringen utgör ett viktigt steg i bolagets expansion och förväntas stärka dess position på den norska fastighetsmarknaden.

Ägandet

Med SBB som ägare till nästan hälften av aktierna, 44,8 procent, spelar den svenska fastighetskoncernen en central roll i PPI:s utveckling. Bolaget, som nu är på väg att ta steget in på Oslo Börs, har under det senaste året förberett sig genom att stärka sin finansiella och organisatoriska struktur. SBB:s grundare, Ilija Batljan, fungerar för närvarande som tillförordnad vd för PPI, en position han planerar att lämna efter noteringen.

Strategiska tillgångar och förvärv

Som en del av förberedelserna för börsintroduktionen avser SBB att överföra delar av sin norska fastighetsportfölj till PPI. Detta inkluderar även en överföring av den norska organisationen. Per den 30 juni 2023 uppgår värdet på PPI:s fastigheter i Norge till cirka 9 miljarder norska kronor, och 92 procent av bolagets hyresintäkter kommer från säkra källor såsom den norska staten och kommuner.

Ytterligare, som ett led i noteringen, kommer PPI att förvärva 13 fastigheter från SBB. Affären, till ett värde av cirka 1 191 miljoner norska kronor, kommer att finansieras genom nyemission av aktier till SBB, vilket stärker PPI:s position och utökar dess fastighetsbestånd.

Kapitalanskaffning och användningsområden

Bolaget siktar på att dra in mellan 1,5 och 2 miljarder norska kronor genom noteringen. Kapitalet som anskaffas ska användas för att balansera koncernens kapitalstruktur genom återbetalning av utestående skulder samt till allmänna företagsändamål, vilket inkluderar framtida investeringar och operativa kostnader.

Rådgivare och juridisk support

För att säkerställa en smidig börsintroduktion har PPI engagerat en rad framstående rådgivare. Arctic Securities AS, DNB Markets (en del av DNB Bank ASA), Danske Bank A/S (Norwegian Branch) och Nordea Bank Abp (filial i Norge) kommer att agera som finansiella rådgivare. Advokatfirmaet Thommessen AS har anlitats som juridisk rådgivare, vilket borgar för en robust och regelrätt process.

Framtiden för PPI

Med dessa förberedelser är PPI väl positionerat för en framgångsrik börsintroduktion. Noteringen på Oslo Börs markerar en ny era för bolaget och dess ägare, och är ett tydligt tecken på både SBB:s och PPI:s växande inflytande på den nordiska fastighetsmarknaden. Med en stark ägarstruktur, strategiska tillgångar och en klar vision för framtiden ser PPI:s framtid på börsen lovande ut.