En ny EU-lag ändrar spelreglerna

För 20 år sedan skapade två danska bröder den revolutionerande karttjänsten Google Maps, som snabbt blev oumbärlig för miljontals internetanvändare globalt. Men om du nyligen har försökt hitta en restaurang eller en sevärdhet via din dator kan du ha märkt att Google Maps inte längre är lika framträdande i sökresultaten. Vad har hänt?

Tidigare var Google Maps en central del av Googles sökresultat. Om du till exempel sökte på “restauranger nära mig,” skulle Google Maps inte bara visa dig en lista, utan också en stor, interaktiv karta där de olika alternativen markeras. Nu är situationen annorlunda. Kartan har krympt till en liten ruta i det högra hörnet av skärmen, och den är inte längre klickbar. Även den välkända fliken för kartor som fanns högt upp bland sökresultaten har försvunnit.

Bakom kulisserna: Digital Markets Act

Denna förändring beror på ett nytt lagförslag från EU som trädde i kraft den sjunde mars – Digital Markets Act (DMA). Denna lag är utformad för att reglera de stora teknikföretagen och deras dominans på marknaden, med ett speciellt fokus på att främja konkurrens. Google, som är både en sökmotor och en leverantör av en karttjänst, har haft en unik fördel genom att kunna integrera dessa tjänster så tätt.

Följder av regleringen

Googles ägarbolag, Alphabet, har tolkat DMA som att denna integration kan strida mot de nya konkurrensreglerna. Även om Google inte officiellt har kommenterat detta i sina blogginlägg, har företaget bekräftat ändringen i ett svar till en användare på plattformen X.

Risk för böter

En överträdelse av DMA kan leda till avsevärda böter för Alphabet. Första överträdelsen kan resultera i böter som motsvarar tio procent av företagets totala omsättning, och vid upprepade brott kan detta öka till tjugo procent. Med tanke på att Alphabets omsättning är cirka tre gånger större än Sveriges statsbudget, står det klart att riskerna är enorma.

Framtiden för Google Maps

Det återstår att se hur Google kommer att anpassa sina tjänster för att fullt ut följa DMA. Kanske kommer vi att se en återgång av Google Maps i en annan form, eller kanske kommer nya, oberoende karttjänster att ta plats i rampljuset. Oavsett utfall, är det tydligt att landskapet för digitala tjänster och konkurrens håller på att förändras, med stora implikationer för både företag och konsumenter.