First North-noterade Simris Group är idag ett biopharmabolag som under de senaste två åren genomgått en transformativ resa där huvudsakligt fokus skiftat till att växa inom Antibody-Drug Conjugates för behandling av cancer. Bolaget genomför nu en fullt garanterad företrädesemission samt en riktad emission för att öka flexibiliteten inom den uttalade strategin som ska leda till det första licensavtalet som beräknas bli en nyckelfaktor för att uppnå högre marginaler på sikt. 

För två år sedan gick Simris Group in i ett nytt kapitel, med stöd från den nya styrelsen var det dags att vända bolagets förlustsiffror. Julian Read tillsattes som vd 2022 och sedan hans tillträde är bolagets primära mål att utvecklas till ett lönsamt biopharmabolag. Idag inriktar sig verksamheten inom tre huvudområden: Läkemedel, kosttillskott och B2B försäljning av biomassa.

Samtliga områden är av vikt men betoningen ligger inom läkemedelssektorn, framförallt inom behandling av cancer med hjälp av Antiybody-Drug Conjugates (ADC). 

Förvärvsdriven tillväxt – en viktig del av strategin

I augusti 2022 uppnådde Simris Group en viktig milstolpe, nämligen slutförandet av att förvärva det tyska Cyano Biotech, idag Simris Biologics. Förvärvet ses som ett bestämt kliv in på ADC-marknaden och ökade den inneboende potential som Simris tidigare hade identifierat. Genom förvärvet besitter Simris en patentskyddad teknologi lämpad för utveckling av ADC, samt ett bibliotek bestående av över 5,000 nya föreningar av cyanobakterier. Framåt är tanken att genomföra ytterligare bolagsförvärv som kan stärka Simris Groups position inom det globala ADC-fältet. 

ADC-marknaden visar på stark underliggande tillväxt

Inom ADC ser Simris störst potential inom värdeskapande för bolaget och dess aktieägare. I dagsläget utgör området den viktigaste komponenten i att fullborda sin resa mot att bli ett lönsamt biopharmabolag. Intresset för marknaden har under de senaste åren varit explosionsartad i bemärkelsen att allt fler internationella aktörer äntrat marknaden. Exempelvis, pågår cirka 1,400 kliniska prövningar med ADC just nu. 

År 2022 värderades ADC-marknaden till drygt 7 miljarder dollar och representerar en av de snabbast växande områdena inom läkemedelsmarknaden. Marknaden för ADC förväntas växa till en värdering om 25 miljarder dollar 2030.

Siktet inställt på betydande licensavtal inom 12-18 månader

Simris Group har ett starkt intresse i att licensiera ut sin plattform till andra läkemedelsbolag som vill utveckla egna ADC-behandlingar. Tidigare i år tog Alacrita Consulting fram en oberoende verifierad prismodell för licensavtalen som kan bli verklighet för Simris Group. Uppdragets resultat indikerade att licensavtalen i snitt värderades till 150 miljoner dollar. Ur ett tidsperspektiv beräknar Simris att det första licensavtalet ingås inom 12 till 18 månader, ett event som skulle bli bolagets största milstolpe hittills. 

 

Erbjudandet

Teckningsperiod: 2 – 16 augusti 2023
Teckningskurs: 0,27 SEK per aktie
Emissionsvolym: Företrädesemission 24,4 MSEK 

Läs mer om erbjudandet och teckna aktier här

 

Lyssna på Julian Read som gästade Finwire TV i veckan