S&P Global Ratings har återigen sänkt kreditbetyget för det krisande inkassobolaget Intrum, denna gång från BB- till B. Detta beslut för bolaget djupare in i skräpstatus, en situation som väcker oro bland investerare och marknadsanalytiker. S&P varnar dessutom för att en ytterligare sänkning kan vara på horisonten inom de kommande 90 dagarna, vilket skulle förvärra situationen ytterligare. Aktien sjunker med ytterligare dryga 25 procent på tisdagseftermiddagen och har nu bara i år tappat över 80 procent av sitt värde. 

Flera varningssignaler

I sin analys pekar S&P på flera faktorer som bidragit till den senaste nedgraderingen. Bland annat har Intrum vänt sig till externa rådgivare för att hantera sin skuldsituation, ett drag som analytikerna tolkar som ett tecken på att problemen kan vara djupare och mer allvarliga än vad som tidigare antagits. Detta, i kombination med försäljningen av delar av bolagets investeringsportfölj i februari – en åtgärd som ursprungligen ledde till en nedgradering – ses som hinder för Intrums framtida lönsamhet.

Spiltan i kläm

Sänkningen av Intrums kreditbetyg innebär inte bara problem för själva bolaget utan också för dess storägare, investmentbolaget Spiltan. Intrum aktie utgör en betydande del av Spiltans räntefonder, och den senaste nedgraderingen kan därför ha direkt inverkan på fondernas prestation. Experter uttrycker oro för att detta kan leda till ytterligare negativa konsekvenser för Spiltans investerare, som redan måste hantera effekterna av Intrums försämrade kreditvärdighet.

Framtida utsikter

Medan S&P:s varning om en möjlig ytterligare sänkning inom 90 dagar hänger över marknaden, står Intrum inför en kritisk period. Bolagets förmåga att hantera sin skuldsituation och återställa förtroendet hos investerare och kreditbedömare kommer att vara avgörande för dess framtida. För Spiltan och dess fondförvaltning innebär Intrums utmaningar en möjlig risk som kräver noggrann övervakning och potentiellt omedelbara åtgärder för att skydda investerarna i Intrum aktie intressen.

Det återstår att se hur Intrum kommer att hantera denna svåra situation och om de kan vända trenden innan ytterligare skada sker. För närvarande är både Intrum och dess intressenter på högvarv, i ett försök att navigera genom dessa oroliga vatten.