Efter en period av stagnation tyder de senaste siffrorna från Svensk Handels E-handelsindikator på en betydande återhämtning inom svensk e-handel. Med en imponerande ökning av omsättningen till 11,4 miljarder kronor för februari månad, visar e-handeln tecken på vitalitet och dynamik, vilket ger en positiv signal om dess framtid.

En framgångsrik uppföljning av januari

Februari månads försäljningssiffror bygger på den starka grund som lades i januari, med en omsättningsökning på hela 14 procent jämfört med februari förra året. Denna tvåsiffriga tillväxt visar på en klar återhämtning, där totala omsättningen under årets första två månader har ökat med 16 procent jämfört med samma period 2023. Denna positiva trend bryter mot de negativa tillväxttal som präglade 2022 och 2023, och markerar en potentiell vändpunkt för branschen.

Ökad konsumtion trots ekonomiska utmaningar

Trots det ansträngda ekonomiska klimatet har e-handeln inte bara lyckats locka till sig konsumenter, utan även uppmuntrat till ökad konsumtion. Volymförsäljningen steg med 10 procent i februari, vilket bidrog till den totala omsättningsökningen. Innovationschefen på Svensk Handel, Per Ljungberg, noterar att även om det är för tidigt att definitivt konstatera en vändpunkt, finns det tydliga tecken på att e-handelns positiva utveckling kommer att fortsätta.

“Vi kan konstatera att e-handeln haft en väldigt stark start på året, givet det fortsatt ansträngda ekonomiska läget. Det är ännu för tidigt att säga att vändningen har skett, men vi ser tecken på att e-handelsutvecklingen kommer att fortsätta i positiv riktning under kommande månader” Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Konsumentbeteendet i fokus

Ett intressant fenomen är den genomsnittliga köpesumman per konsument, som endast ökade med 2 procent. Däremot skedde en betydande ökning i andelen konsumenter som valde att e-handla; från 65 procent i februari förra året till en rekordhög 72 procent i år. Detta indikerar att fler konsumenter än någonsin föredrar att handla online, vilket är en stark drivkraft bakom omsättningsökningen.

Utmaningar och framtidsutsikter

Även om trenden är positiv, finns det utmaningar. Svensk Handel lyfter fram konkurrensen från internationella aktörer som Temu, vilka opererar under helt andra förutsättningar än svenska företag. Detta väcker frågor om både rättvis konkurrens och hållbarhet.

Sammanfattningsvis har e-handeln i Sverige visat på en stark återhämtning och en lovande start på året. Den ökande trenden av e-handel bland konsumenter pekar på en fortsatt positiv utveckling. Trots detta måste branschen navigera genom konkurrens- och hållbarhetsutmaningar för att säkerställa en hållbar tillväxt framöver.

Ladda ner hela rapporten här.