En säsong utöver det vanliga

Den gångna vintern markerade inte bara starten på en ny säsong för skidåkare över hela Skandinavien, utan även inledningen på ett historiskt halvår för SkiStar. Tack vare kalla temperaturer under hösten kunde snöproduktionen starta tidigt, vilket möjliggjorde en säsongstart redan i mitten av november. Denna tidiga kickoff tillsammans med ett ökat internationellt intresse för skidsemester i Skandinavien ledde till rekordhöga besökssiffror på SkiStars destinationer. Med ett rörelseresultat på 607 miljoner SEK, en ökning med 126 miljoner från föregående år, och en förbättrad rörelsemarginal till 22 procent, kan SkiStar stolt presentera det bästa halvårsresultatet i företagets historia. Aktien steg med nära 3 procent i den inledande handeln.

Internationellt intresse och rekordförsäljning

Det stigande intresset för skidsemester i Skandinavien har inte enbart varit begränsat till nordiska gäster. Ett betydande uppsving i besök från länder som Danmark, England, Holland och Tyskland har bidragit till en organisk tillväxt på 10 procent. Denna ökning i skidturism har inte bara lett till ett högre antal skiddagar, totalt 4.5 miljoner så här långt under säsongen, utan även till en rekordförsäljning inom allt från Skipass och skidhyra till produkter i de fysiska och onlinebaserade sportbutikerna.

Hållbarhetsåtaganden och elektrifierad skidverksamhet

I takt med att SkiStar fortsätter att växa, så gör även deras åtagande för hållbarhet. Med en ledande position inom fjällturism i Skandinavien tar företaget nu ett betydelsefullt steg mot en mer hållbar framtid genom att elektrifiera skidverksamheten i Hammarbybacken som ett pilotprojekt. Denna satsning är en del av SkiStars bredare mål att uppnå en fossilfri verksamhet och utgör en viktig milstolpe i strävan mot klimatmålet för 2030.

Tillväxt och framtidstro trots utmanande marknadsförhållanden

Trots en avvaktande fastighetsmarknad och en generell nedgång i detaljhandeln har SkiStars sportbutiker sett en imponerande tillväxt. Med en ökning på 45 procent online och 25 procent i de fysiska butikerna, fortsätter SkiStars detaljhandelsverksamhet att blomstra. Denna framgång återspeglas även i det egna varumärket EQPE, som vuxit markant både online och i butik.

Med blicken framåt och ett bokningsläge som ligger 13 procent högre än samma period förra året, är SkiStar väl förberett för resten av vintersäsongen och den kommande sommaren. Företagets fortsatta investeringar i modernisering och kapacitetsförbättringar av skidsystemet lovar gott inför framtiden och understryker SkiStars engagemang för att tillgodose sina gästers behov och förväntningar.

Medan vinterns sista skidåkare njuter av vårvintern i fjällen, kan SkiStar redan nu reflektera över en framgångsrik säsong som inte bara sätter ett finansiellt rekord, utan också visar på företagets vilja och förmåga att leda vägen mot en mer hållbar och inkluderande skidturism i Skandinavien.

Hela rapporten kan laddas ner här.