Vad är Intrum aktie?

Intrum är ett svenskt företag som grundades 1923 och är specialiserat på kreditmanagementtjänster. Företaget hjälper företag att hantera sina fordringar genom att erbjuda lösningar som minskar risken för obetalda fakturor.

Aktieinformation

Intrum är noterat på Stockholmsbörsen och handlas under tickern INTRUM. Aktien ingår i OMX Stockholm 30-indexet. Intrum-aktien har ett marknadsvärde på över 30 miljarder SEK (per april 2023).

Finansiell prestation

Intrum har presterat starkt på aktiemarknaden under de senaste åren. Aktien har haft en stadig tillväxt med en årlig genomsnittlig avkastning på ca 10% under de senaste fem åren (per april 2023). Under 2022 steg aktien med över 25%.

Konkurrens

Intrum har flera konkurrenter på marknaden, inklusive andra kreditmanagementföretag som Axactor och Hoist Finance. Intrums konkurrensfördel ligger i dess långa erfarenhet och stora kundbas.

Ska man investera i Intrum aktie?

Risker

Som med alla aktieinvesteringar finns det risker att ta hänsyn till när man överväger att investera i Intrum. Ett exempel på en risk är en förändring i den ekonomiska situationen som kan påverka Intrums kunder negativt och därmed minska efterfrågan på deras tjänster.

Potential

Trots riskerna har Intrum visat sig vara en stabil aktie med en stadig tillväxt under de senaste åren. Företagets långa erfarenhet och stora kundbas gör det till en stark konkurrent på marknaden. För investerare som söker en defensiv aktie kan Intrum vara ett bra val med potential för framtida avkastning. Som med alla investeringar bör man göra sin egen grundliga analys och rådgöra med en finansiell rådgivare innan man investerar i aktier.