Ett strategiskt partnerskap med globala ambitioner

Checkin.com Group meddelar stolt att de har tecknat avtal med en av de ledande AI-plattformarna i Nordamerika, en del av en omfattande teknikkoncern noterad på den amerikanska börsen. Denna koncern, känd för sin framträdande roll i utvecklingen av digitala lösningar över ett brett spektrum av industrier såsom teknik, kommunikation, e-handel, finansiella tjänster, försäkring och hälsovård, markerar en milstolpe för Checkin.coms expansionsstrategi. Det framgår av ett pressmeddelande. Aktien är upp med 13 procent på förmiddagen.

Framgångsrik integration efter testperiod

Efter en framgångsrik testfas är Checkin.coms innovativa mjukvara nu helt integrerad i den nordamerikanska AI-plattformen, vilket gör den tillgänglig globalt för samtliga medlemmar i dess omfattande nätverk. Detta nätverk inkluderar välrenommerade varumärken från diverse sektorer, däribland betalningslösningar och sociala medieplattformar, vilket understryker mjukvarans mångsidighet och dess förmåga att möta de varierande behoven hos en bred användarbas.

En långsiktig satsning i Nordamerika

Christian Karlsson, Chief Commercial Officer på Checkin.com Group, uttrycker sin entusiasm över avtalet och betonar dess betydelse för företagets långsiktiga mål. “Vårt ökade fokus på Nordamerika och ambitionen att samarbeta med ledande aktörer inom området reflekterar vår strategiska inriktning på tillväxt och innovation. Detta partnerskap med en världsledande AI-plattform validerar vår mjukvaras värde och dess potential att skapa mervärde även för de mest tekniskt avancerade kunderna.”

Omfattande lösningar och global expertis

Den nordamerikanska AI-plattformen, med över 75 000 anställda världen över, är specialiserad på en rad tjänster inklusive digital strategi, innovation, konsultation inom design, smart automation och omfattande AI-lösningar. Samarbetet med Checkin.com Group är ett tydligt tecken på plattformens engagemang för att ständigt förbättra och utöka sitt erbjudande med hjälp av extern expertis och innovativa teknologier.

Framtidsutsikter och nästa steg

Checkin.com Group ser fram emot att fortsätta arbeta nära med sitt nya partnerskap för att utforska och förverkliga den fulla potentialen i detta samarbete. Genom att kombinera sina styrkor hoppas båda parterna på att skapa ännu större värde för sina kunder och användare, och samtidigt stärka sin position på marknaden. Med detta strategiska steg är Checkin.com Group väl positionerat för att accelerera sin tillväxt och fortsätta sin expansion på den globala marknaden.