ADDvise Group, ett ledande företag inom medicinteknisk utrustning och lösningar, har nyligen genomfört ett strategiskt förvärv av Axelerist, Inc. (känt som “Axelerist”). Detta förvärv, som nyligen slutfördes, markerar en viktig milstolpe i ADDvise Groups tillväxtstrategi och stärker deras närvaro inom området för kliniska studier och medicinsk utrustning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Axelerist, med säte i Yorktown Heights, New York, är känd som en framstående leverantör av skräddarsydda lösningar för uthyrning och köp av laboratorie- och medicinteknisk utrustning för kliniska studier. Företagets kunder inkluderar Contract Research Organizations (CROs), bioteknikföretag och läkemedelsbolag, som alla är viktiga aktörer inom den medicinska forsknings- och utvecklingssektorn.

Under de senaste tolv månaderna fram till den 31 oktober 2023, uppgick Axelerists omsättning till 8,7 miljoner USD, med en EBITDA på 4,5 miljoner USD. Denna EBITDA-marginal på 51,8 procent visar på Axelerists effektiva verksamhet och starka ekonomiska prestanda.

Förvärvet av Axelerist genomfördes genom ett aktieöverlåtelseavtal med ägaren av företaget. Den initiala köpeskillingen för förvärvet var 20,5 miljoner USD, som ADDvise betalade i kontanter. Dessutom ingår en tvåårig säljarrevers på 2,7 miljoner USD i avtalet. Utöver detta finns även möjlighet till tilläggsköpeskillingar, som kan uppgå till en aggregerad summa av 6,2 miljoner USD över en tvåårsperiod. Dessa tilläggsköpeskillingar är kopplade till prestanda och resultatmål för Axelerist efter förvärvet.

Förvärvet finansierades med ADDvise Groups egna medel och är en del av deras strategi att utöka och diversifiera sin verksamhet inom medicinteknisk utrustning och tjänster. Företaget har för avsikt att integrera Axelerist i sin befintliga verksamhet och dra nytta av de synergier och möjligheter som detta förvärv kommer att skapa.

ADDvise Group räknar med att förvärvet kommer att bidra positivt till deras resultat per aktie under verksamhetsåret 2024. Detta visar på deras förtroende för Axelerists potential och deras långsiktiga engagemang för att skapa värde för sina aktieägare.

I en tid när medicinsk forskning och teknologi spelar en allt viktigare roll för att förbättra människors hälsa och livskvalitet, stärker ADDvise Group sin position som en ledande aktör inom branschen genom förvärvet av Axelerist, Inc. Detta steg kommer att möjliggöra för företaget att erbjuda ännu mer sofistikerade och skräddarsydda lösningar till sina kunder inom den medicinska och vetenskapliga samhället och bidra till framsteg inom vården och medicinsk forskning.