ADDvise Group, en svensk leverantör av medicinteknisk utrustning, har undertecknat en avsiktsförklaring med aktieägaren till X-Ray Cassette Repair Company Inc. mer känt som Reina Imaging, om att förvärva samtliga aktier i bolaget. Reina Imaging är en internationell tillverkare av medicinsk utrustning baserad i Crystal Lake, Illinois, USA. Bolaget är specialiserat på tillverkning av skyddande skal för röntgenpaneler och liknande produkter som används främst inom sjukvården.

Reina Imaging är en viktig leverantör och partner för produktutveckling till några av världens största bolag inom röntgenutrustning. Bolaget har en stark marknadsposition inom anpassade skyddspaneler till röntgenutrustning och är den största distributören av röntgen-grids i Nordamerika. Bolagets anpassade och applikationsspecifika design är välkänd inom röntgenindustrin.

ADDvise bedömer att förvärvet av Reina Imaging kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2023. Köpeskillingen för Reina Imaging uppgår till 14,75 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om 10,75 MUSD samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 4 MUSD totalt. För att nå fulla tilläggsköpeskillingar måste Reina Imaging uppnå en EBITDA om 2,11 MUSD under de kommande 12 månaderna efter tillträdet och en EBITDA om 2,33 MUSD för de tolv efterföljande månaderna.

Finansieringen av förvärvet kommer att ske genom ADDvise egna medel. Transaktionen är villkorad av ADDvise due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Planerat tillträde är i Q2 2023.

Förvärvet av Reina Imaging är ett viktigt steg för ADDvise Group att stärka sin position inom medicinteknisk utrustning. Genom att förvärva en välrenommerad internationell tillverkare av medicinsk utrustning kan ADDvise Group utöka sitt produktsortiment och dra nytta av Reina Imagings starka marknadsposition och expertis. Förvärvet kommer också att möjliggöra för ADDvise att utveckla nya innovationer och förbättra sin kundservice ytterligare.