Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), eller SBB som företaget oftast kallas, har nu framgångsrikt slutfört den försäljning av 1,16 % av SBB EduCo AB (känt som “EduCo”) till Brookfield. Transaktionen, som tidigare meddelades den 24 september 2023, innebär en betydande steg för SBB och dess strategiska planer inom utbildningssektorn. Det framgår av ett pressmeddelande.

EduCo har sålt en andel på 1,16 % av sitt företag till Brookfield för en summa av cirka 242 miljoner kronor. Denna försäljning markerar en viktig händelse i SBB:s affärsstrategi och ger företaget en betydande ekonomisk injektion.

En intressant aspekt av denna affär är att EduCo kommer att använda en del av de medel de erhåller från försäljningen för att återbetala koncerninterna lån som de har tagit från SBB. Detta innebär att SBB inte bara får en värdefull kontantinjektion från transaktionen utan också minskar sin exponering gentemot EduCo.

Totalt sett kommer SBB att få en likvid på cirka 8 miljarder kronor som ett resultat av denna affär. Dessa medel kommer vara värdefulla för SBB:s framtida planer och investeringar, och de kommer förmodligen att användas för att stärka och expandera företagets närvaro inom olika affärsområden.

SBB har varit målmedvetna i sitt arbete för att optimera förutsättningarna inom sina olika affärsområden. Genom att gå in i detta strategiska samarbete med Brookfield stärker de också sina möjligheter till långsiktigt värdeskapande, särskilt inom affärsområdet Utbildning. EduCo är en viktig del av SBB:s portfölj inom utbildningssektorn, och den här transaktionen kommer sannolikt att öka SBB:s kapacitet att driva utvecklingen och tillväxten inom detta område.

Det är också viktigt att notera att denna transaktion kommer att bidra positivt till SBB:s finansiella ställning. Att ha tillgång till en likvid på cirka 8 miljarder kronor ger företaget en stark grund att bygga på för framtida investeringar och strategiska beslut.

Sammanfattningsvis är den framgångsrika slutförandet av försäljningen av en andel av EduCo till Brookfield en betydelsefull händelse för SBB. Det stärker deras ekonomiska position och deras strategiska möjligheter inom utbildningssektorn. Det visar också att SBB är fast beslutna att optimera sina affärsområden och maximera värdeskapandet för sina aktieägare. Vi ser fram emot att följa SBB:s fortsatta framsteg och prestationer på den svenska och nordiska fastighetsmarknaden.