Teknikbolaget Zignsec, som har en plattform för id-verifieringslösningar, förvärvar det brittiskbaserade bolaget Web Shield som hade en omsättning på 4,6 miljoner euro eller 47,9 miljoner kronor 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande. ZignSec ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. Marknaden reagerade mycket positivt på PM:et.

Web Shield förväntas omsätta 61,4 miljoner kronor för 2021. Genom förvärvet ökar Zignsec sin omsättning med över 300 procent för helåret 2020 på pro forma-basis, heter det.

Den initiala köpeskillingen uppgår till motsvarande totalt cirka 201 miljoner kronor och betalas i samband med transaktionen.

101 miljoner kronor av köpeskillingen ska betalas med aktier i Zignsec om 24:52 kronor per aktie medan resterande 101 miljoner kronor betalas kontant.

Transaktionen omfattar även rätt till ett uppskjutet vederlag om högst motsvarande 80,6 miljoner kronor.

Slutförandet av transaktionen förutsätter att vissa sedvanliga villkor uppfylls och förväntas kunna ske under det tredje kvartalet 2021.

Transaktionen förväntas resultera i en mer diversifierad affärsmodell med återkommande intäkter, skriver Zignsec.

“Motivet bakom förvärvet av Web Shield är bolagets goda lönsamhet och tillväxt, kompletterande produktutbud som innebär en omfattande expansion inom värdekedjan, betydande återkommande transaktionsbaserade intäkter, samt möjligheten för den kombinerade gruppen att ta sig an betydligt större kunder än tidigare”, uppger Zignsec vidare.

Web Shield beskrivs som ett ledande Regtech-bolag med spetskompetens inom realtids-onboarding, regelefterlevnad och monitorering. Web Shield grundades år 2011 och har för närvarande över 40 anställda.

I samband med förvärvet meddelar även Zignsec att det avser genomföra en riktad nyemission, om 100 miljoner kronor, genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. Det i huvudsakligt syfte att finansiera förvärvet av Web Shield. Zignsec har gett Vator Securities i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den riktade emissionen.