Cline Scientific AB erhöll igår godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market infaller den 14 juni 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande. Cline Scientific ingår i Finanstids koncept “Veckans Aktie“.

Nasdaq Stockholm har idag meddelat att Cline Scientific uppfyller noteringskraven på Nasdaq First North Growth Market och Bolaget har erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 14 juni 2021. Cline Scientific är sedan tidigare listat på Spotlight Stock Market där sista dag för handel infaller den 11 juni 2021.

I samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market har Cline Scientific utsett Redeye AB till Bolagets Certified Adviser.

Cline Scientifics aktie kommer fortsatt handlas med ISIN-kod SE0006758231 och under kortnamnet CLINE B. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Listbytet var villkorat av att Cline inkom med en uppdaterad bolagsbeskrivning. Denna bolagsbeskrivning på engelska kan hittas här.

Cline_company_description_2021