Bolag: ZignSec
Kortnamn:ZIGN
Antal aktier: 19 724 250 st
Aktiekurs vid analys: 21,50
Marknadsvärde: 473,21 MSEK
Börslista: First North
Skribent: Jennifer Berntsson

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

Regtechföretaget ZignSec grundades 2015 och erbjuder en plattform med olika typer av ID-verifieringslösningar. Regtech står för regulatorisk teknik och är en informationsteknik som används för att förbättra och efterleva lagstiftningsprocesser som gäller för myndigheter och företag. En orsak till den framtida tillväxten av identifieringslösningar beror på att marknaden allt mer drivs av ökade regleringar och sökandet efter förenklade id-verifieringsprocesser för kunder och företag. I Sverige ligger vi i framkant när det kommer till att kunna legitimera oss via mobilt bank-ID. I många länder runt om i världen saknas det dock digitala ID-verifieringslösningar vilket gör att ZignSecs produktutbud ligger rätt i tiden.

 

 

Sedan listningen på First North i oktober 2019 har företaget expanderats och slutit många nya avtal världen över. Dels expanderar ZignSec som mest i Norden men har under året även funnit nya kunder i Afrika, Usa, Asien och övriga Europa. 

I takt med skärpta regelverk kring spelbolags verifiering av sina användare kommer även ZignSecs produkt väl till hands och företaget har tecknat avtal med bland annat  Betsson och Scout gaming group. Vidare har ZignSec även tecknat avtal med Suprema, SCHUFA och lanserat eID i Baltikum samt Finland.

 

Förutom identifieringslösningar vill även ZignSec positionera sig globalt med sin nya AML-tjänst, en produkt som syftar till att hantera det växande problemet med penningtvätt. AML-produkten ska hjälpa bolag och myndigheter att id-kontrollera fysiska personer i hela Norden och underlätta för bolag att motverka penningtvätt. Tanken är även att ZignSec även ska expandera sin produkt till övriga världen inom snar framtid. Bland annat har ZignSec redan nu knutit avtal med Afrikanska Simbapay, en ledare inom panafrikansk pengaöverföring teknologi med kunder i Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo. I maj anslöt även ZignSec ett avtal med Kindred Group för sin nya AML-tjänst. 

 

 

 

 

Zignsec har även skapat ett försäljningskontor i Miami för att därifrån fortsätta utveckla företagets position på den nord- och latinamerikanska marknaden. I somras lanserades “Me-Only” i USA, en ID-skanningslösning som stödjer id-kort på lokal, nationell och statlig nivå i alla staterna. I augusti skapade dessutom ZignSec ett dotterbolag i Singapore där målet är att expandera företaget på den sydostasiatiska marknaden vilken är marknaden som spås ökas mest kommande år när det gäller tillgången till ID-verifieringslösningar. Som ett växande led i sin etablering i Asien har även ZignSec förvärvat 70% av det singaporianska företaget BASIS ID Group. Förvärvet innebär att ZignSec bland annat tar över två kontor i Tallin och Singapore samt även förvärvar en utvecklad och väl beprövad verifieringsteknologi till sin produktkatalog.

Den globala marknaden för digitala ID-verifieringslösningar spås ha en god framtid och marknadsvärdet förväntas flerdubblas kommande år. Många företag och myndigheter ligger i efterhand när det handlar om att ha smidiga och tidseffektiva verifirieringslöningar vilket gör att behovet av ZignSecs produkter är efterfrågade över hela världen.  Både Nord- och Latinamerika samt Asien spås vara kommande mångmiljard marknader med stort växande behov av digitala ID-verifieringslösningar. 

Inte minst inom bolagets ekonomi märker vi att deras teknikprodukter är populära. Mellan 2018 och 2019 ökade bolaget sin omsättning det första halvåret med dryga 240% motsvarande period under 2018. Bolaget har under 2020 dessutom visat på ytterligare utveckling genom nya avtal med stora kunder och har därmed ökat sin omsättning med 85% under första halvåret. Att ZignSec expanderar på världsmarknaden har märkts starkt under första delen av 2020.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se