Regeringen undersöker möjligheten att sänka skatterna på lön, pension och flygresor som en del av sitt förslag till statsbudgeten för 2025. Dessa åtgärder är en del av en bredare diskussion om skattesänkningar och reformer som syftar till att stärka den ekonomiska tillväxten och stödja svenska hushåll i en tid av ekonomisk osäkerhet.

Nya förslag på bordet

Finansdepartementet har skickat ut förslagen för synpunkter inför det kommande budgetarbetet. Ett pressmeddelande från departementet avslöjar att förslagen kommer att diskuteras under höstens budgetförhandlingar mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) betonar att dessa förslag är viktiga för att stödja svenska hushåll, men det är inte garanterat att alla förslag kommer att antas, beroende på Sveriges ekonomiska situation och tillgängliga reformutrymme.

Förstärkt jobbskatteavdrag

Ett av de större förslagen är ett förstärkt jobbskatteavdrag på 8,1 miljarder kronor, vilket kan innebära en skattesänkning på i snitt 1 900 kronor årligen för berörda individer. Detta förslag är en del av en större strategi för att stimulera arbetsmarknaden och öka den ekonomiska aktiviteten.

Höjt grundavdrag för pensionärer

För personer som fyllt 66 år före årsskiftet föreslås skattesänkning genom ett höjt grundavdrag, vilket skulle innebära i snitt 1 100 kronor mindre i skatt per år för dem med pensions- eller arbetsinkomster. Detta är ett steg för att förbättra de ekonomiska villkoren för äldre medborgare.

Ändringar i flygskatten

För att minska flygets klimatpåverkan infördes tidigare en flygskatt, men nu föreslås en sänkning av denna skatt med 39–259 kronor per passagerare, beroende på slutdestination. Förslaget syftar till att balansera miljöansvaret med behovet av ekonomisk tillväxt.

Kommande utmaningar och prioriteringar

Liberalerna, representerade av den ekonomiskpolitiska talespersonen Cecilia Rönn, framhåller vikten av tillväxtreformer, företagens kompetensbehov och klimatomställningen. De är dock kritiska till sänkningen av flygskatten och förutspår tuffa förhandlingar, särskilt med tanke på de förväntade stora utgiftsökningarna för försvar och andra statliga åtaganden.

Dessa skatteförslag och reformer representerar ett kritiskt ögonblick för den svenska regeringen, där balansen mellan ekonomisk stimulans och ansvarsfull finanspolitik kommer att testas under de kommande budgetförhandlingarna.

Här är skatteförslagen som är på remiss

Jobbskatteavdraget förstärks med 8,1 miljarder kronor

Det förhöjda grundavdraget för de som fyllt 66 år under 2024 förstärks med 1,84 miljarder

Flygskatten sänks med 39–259 kronor per passagerare beroende på slutdestination

Separata tak för rot- och rutavdrag även efter 2024

Slopad indexering för energiskatt på el, som föreslås ligga kvar på 2024 års nivå

Lägsta ersättningsnivån för att få expertskatt sänks från två prisbasbelopp till ett och ett halvt per månad

Utökad skattenedsättning för jordbruksdiesel ska gälla under 2025

Nedsatt arbetsgivaravgift för de två första som anställs i enmansföretag, s k växa stöd

Höjd beloppsgräns för avgiftsfri ersättning till idrottsutövare från en ideell förening

Källa: Finansdepartementet