FinnCobalt Oy har informerat Eurobattery Minerals att de kommer att gå med i BATCircle 2.0, ett finskt forskningsprojekt kring batterimetallers cirkulära ekosystem. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 % av FinnCobalt Oy. Projektet kommer att använda materialprover från gammalt anrikningsavfall från den tidigare koppargruvan Outokumpu Keretti som är en del av Hautalampi-projektet.  Materialproverna från anrikningsavfallet kommer även att ingå i miljökonsekvensbeskrivning  (MKB) för Hautalampi-projekett som kommer att presenteras i höst.

Det framgår av ett pressmeddelande. Eurobattery Minerals ingår i Finanstids koncept ”Veckans Aktie”. 

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT”; “Bolaget”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, har blivit informerade om att FinnCobalt Oy kommer att gå med i BATCircle 2.0, ett finländskt statligt sponsrat forskningsprojekt med fokus på att mildra effekterna av klimatförändringar, utveckla materialåtervinning och bidra till hållbarhet i alla steg i värdekedjan för batterimetaller och material.

BATCircle 2.0 syftar till att förbättra tillverkningsprocesserna för gruvindustrin, metallindustrin och batterikemikalier och öka återvinningen av litiumjonbatterier, där kobolt är en av de viktigaste metallerna. Målet är att stärka samarbetet mellan företag och forskningsorganisationer. Dessutom, genom att skapa ökad förståelse och potential i cirkularitet, förväntas det att nya affärsmöjligheter kommer ut ur projektet.

– En viktig hörnsten i hållbar gruvdrift är att få ut det mesta möjliga av det material som vi redan har brutit. Därför är det mycket positivt att den finska regeringen startar detta projekt och vi är glada att kunna bidra. Utöver miljöaspekten finns det också en potentiellt stor ekonomisk uppsida eftersom utnyttjande av materialet från anrikningsavfall kan ge flera ytterligare år av operativ verksamhet vid en framtida gruva i Hautalampi, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

FinnCobalts roll i projektet kommer att vara provtagning och leverans av anrikningsavfall från den tidigare koppargruvan Outokumpu Keretti. Historiska produktionsdata visar att avfallet innehåller koboltbärande pyritmaterial. Vissa områden har till och med tidigare varit föremål för upparbetning och produktion av kopparkoncentrat. Provtagningen påbörjas under kommande veckor och prover kommer att levereras till Aalto-universitetet, Finland, där lämpliga bearbetningsmetoder testas för att producera koboltkemikalier.

Om det lyckas kan upparbetningen av gammalt anrikningsavfall innebära att gruvan i Hautalampi kan vara produktiv flera år till. Upparbetning av gammalt anrikningsavfall kommer också att vara positivt för närmiljön.

Som ett resultat av sitt deltagande i BATCircle 2.0-projketet har företaget beslutat att inkludera anrikningsavfallet i MKB:n. Minteclaboratoriet vid GTK (Finlands geologiska undersökning) gör för närvarande också tester i syfte att minimera miljöpåverkan från svavelhaltiga anrikningsrester i sandmagasinen vid den planerade gruvan i Hautalampi. MKB-rapporten kommer också att inkludera de erhållna resultaten. Alla dessa arbeten kommer att reducera den tid som krävs för den slutliga ansökan om miljötillstånd. Den slutliga MKB-rapporten presenteras under hösten 2021.