Bolag: Stenocare
Kortnamn: STENO
Antal aktier: 11 676 126 st
Aktiekurs vid analys: 16,40 DKK
Marknadsvärde: 191,49 MDKK
Börslista: First North Köpenhamn
Skribent: Jennifer Berntsson

Alla veckans aktie finns listade på veckoredovisningen som du hittar här.

STENOCARE grundades i Danmark 2017 och företaget inriktar sig på odling, produktion, ímport samt försäljning av receptbaserad medicinsk cannabis. Med hjälp av sin CBD-olja vill företaget, i samband med den kanadensiska leverantören Emerald Health Therapeutics, förbättra patienters behandling och livskvalitet. 

FN meddelande under december månad att de har valt att omklassificera medicinsk cannabis som “en mindre farlig drog” vilket innebär att cannabis inte längre är på listan över världens farligaste droger. Detta beslut spås enligt analytiker leda till en fortsatt positiv utveckling inom den snabbt ökande forskningen kring medicinsk cannabis som behandling för olika sjukdomar och hälsotillstånd.

Den globala marknaden för medicinsk cannabis

befinner sig i skrivande stund i en stark tillväxtfas som spås bestå under många år. I takt med att allt fler länder väljer att legalisera cannabis för medicinskt och rekreationellt bruk kan marknaden bli enorm. Enligt analysföretaget Cowen kommer marknaden att öka från 86 miljarder år 2018 till 780 miljarder 2030. I USA har man nyligen legaliserat cannabis i de ytterligare delstaterna Arizona, New Jersey samt Mississippi.

I maj månad tog Stenocare in pengar i form av en emission där 44,8 miljoner danska kronor tillföll företaget. Emissionen övertecknades till 392 % och priset var 20 danska kronor. Stenocare visar en minskad förlust under tredje kvartalet och har under  2020 även blivit skuldfria samt har de en fylld kassa om dryga 40 miljoner DKK. VD Thomas Skovlund Schnegelsberg anser att företaget nu befinner sig i en mycket stark finansiell position och ska med sin stärkta kassa utöka inomhusodlingsanläggningar, investera mer i forskning och utveckling samt lansera sin produkt på nya marknader. Stockpicker gav nyligen ut ett spekulativt köp på bolaget och jag citerar ett informativt och konkret stycke som talar för sig själv:

“Den europeiska marknaden för medicinsk cannabis befinner sig i ett tidigt skede och de flesta experter är eniga att den har en ljus framtid framför sig. Hittills har 18 EU länder legaliserat användningen och marknaden spås vara värd omkring 2,2 miljarder euro år 2024. För Danmarks del räknar man med 1 miljard dkk år 2024, och Stenocares ledning hoppas att kunna ta en betydande del av denna kaka”.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans Aktie på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Finanstids läsare. Veckans Aktie är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans Aktie eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans Aktie skickas per e-post till info@finanstid.se