Exporten av läkemedel fortsätter att växa

Nya siffror från Kommerskollegium, som TT har tagit del av, visar att exporten av läkemedel från Sverige till Ryssland ökar kraftigt igen. Detta gäller både färdiga mediciner och ingredienser för läkemedelstillverkning.

Kraftig tillväxt trots krigsutbrottet

Trots Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 har den svenska läkemedelsexporten till Ryssland fortsatt att växa. Under 2023 exporterade Sverige läkemedel för totalt 152,5 miljarder kronor, vilket motsvarade en tillväxt på tio procent jämfört med året innan.

Läkemedelsexporten till Ryssland ökar markant

Under 2023 uppgick den totala svenska exporten till Ryssland till 9,5 miljarder kronor, varav 8,9 miljarder var produkter från svenska läkemedelsföretag. Detta innebär en ökning med cirka 50 procent jämfört med året innan.

Astra Zeneca spelar en stor roll

En stor del av den svenska läkemedelsexporten till Ryssland kommer från Astra Zeneca, vilket tidigare rapporterats av Sveriges Radio. Företaget har också tillverkning i Ryssland, vilket kan förklara en del av exporten av ingredienser för läkemedelstillverkning.

Vikten av medicinska leveranskedjor

Karl-Johan Karlsson, presschef på Astra Zeneca i Sverige, understryker vikten av att medicinska leveranskedjor fortsätter att fungera för att säkerställa tillgången på livsviktiga läkemedel till patienter.

Den ökande läkemedelsexporten till Ryssland trots pågående geopolitiska konflikter sätter fokus på den globala sammanhållningen inom medicin och hälsovårdens viktiga roll i svåra tider.