Optimismens återkomst

I ett samhälle där innovation och entreprenörskap ständigt söker sitt utrymme, har svensk affärsängelaktivitet under en period varit i ett avvaktande tillstånd och väntat med att investera. Men nu verkar scenen förändras. Enligt den senaste mätningen från Connects Investerarbarometer, utvecklad i samarbete med Lunds Universitet, är en ny era på horisonten. Denna undersökning, som samlade svar från 94 affärsänglar över hela Sverige, avslöjar en markant ökning i investeringsviljan, vilket signalerar en positiv trendomsvängning inom sektorn.

Infographic Investerarbarometern Mars2024

En tid av växt och möjligheter

Mätningen, som utfördes under våren, visar att affärsänglarnas index för investeringsvilja har stigit till 59 av 100 möjliga i mars. Ett lovande tecken där hela 79 % av de tillfrågade uttrycker en plan att investera lika mycket eller mer under det kommande året jämfört med det senaste. Jonatan Tops, Investeraransvarig i Connect Sverige Region Syd, understryker betydelsen av dessa resultat. Han framhäver att både entreprenörer och investerare länge väntat på att kapitalflödet ska återvända till sektorn, och att denna uppgång är en välkommen indikation på att tiden nu är inne.

Alla kurvor pekar uppåt

Undersökningen belyser även en specifik fördelning av investeringsintentioner: 38 % av investerarna avser öka sina investeringar, 41% siktar på att behålla samma nivå, och endast 21 % planerar att minska sina investeringar i startups. Detta pekar mot en sammantagen ökning i investerade medel, från 167 miljoner SEK under de senaste tolv månaderna till planerade 181 miljoner SEK under det kommande året.

Ett ljusare ekonomiskt klimat

Affärsänglarnas syn på det allmänna ekonomiska läget har förbättrats betydligt, från en bedömning på 2,6 av 5 under hösten 2023, till 3,1 av 5 i den senaste mätningen. Denna positiva justering i perspektiv tyder på att en förbättrad ekonomisk miljö även bidrar till den ökade investeringsviljan.

Framtiden i fokus

I den nuvarande investeringsmiljön betonas vikten av bolagsvärderingar och kvaliteten på tillgängliga investeringsmöjligheter, medan bolagens positiva inverkan på samhället fortfarande spelar en viktig roll men har blivit mindre avgörande jämfört med tidigare. Detta speglar en skiftning mot en mer pragmatisk syn på investeringar, där både verklighet och potentiella framtida värden får större betydelse.

“Investeringarna ökar och vi på Connect ser att kvaliteten på dealflow ökar. Det finns många bra möjligheter för nya investerare att hitta riktiga guldkorn bland alla entreprenörer som vässar sina erbjudanden till investerare just nu. Vi förutser ett aktivt 2024, och ser fram emot att se trenden vända.”, kommenterar Jonatan Tops, Investor Relations, Region Syd.