Läkemedelsbolaget Astra Zeneca har ingått ett avtal om att förvärva Cincor Pharma, det framgår enligt ett pressmeddelande under måndagsmorgonen.
Under måndagsmorgonen stiger Astra Zeneca 1,3 procent på en i övrigt munter börs och handlas därmed kring nya all time high-nivåer. 

Cincor Pharmas aktuella läkemedelskandidat baxdrostat (CIN-107) är en ASI (aldosterone synthase inhibitor) för sänkning av blodtrycket vid behandlingsresistent hypertoni. Genom förvärvet beräknas Astra Zeneca stärka sin pipeline inom hjärt- och kärlsjukdomar.

Förvärvet består av ett kontanterbjudande där Astra Zeneca erbjuder 26 USD per aktie, och ytterligare 10 USD per aktie som betalas ut vid en specificerad registreringsansökan för läkemedelskandidaten baxdrostat.

Förskottsbetalningen i kontanter värderar Cincor Pharma till 1,3 mdUSD, motsvarande cirka 13,6 mdSEK. Kontanterbjudandet resulterar i en premie om 121 procent vid en jämförelse mot Cincor Pharmas stäningskurs per i fredags. I scenariot för en extrabetalning om 10 USD per aktie värderas bolaget istället till 1,8 mdUSD, motsvarande cirka 18,8 mdSEK. Den slutliga budpremien uppgår där med till över 200 procent jämfört med fredagens stäningskurs.

Cinco Pharma noterades på Nasdaq genom en IPO under 2022 och handlas under kortnamnet CINC.