Den svenska regeringen har tillkännagett planer på att se över momsreglerna som berör försäljning av begagnade varor samt donationer. Detta beslut har mötts med öppna armar av Svensk Handel, en branschorganisation som representerar handelsföretag i Sverige. Organisationen poängterar dock att en översyn av momssatserna är nödvändig för att verkligen gynna utvecklingen av cirkulära affärsmodeller. Det framgår av ett pressmeddelande.

Mode dominerar den begagnade detaljhandeln

I detaljhandeln utgör mode den största varugruppen som säljs begagnat. Detta segment har visat på en ökande popularitet, driven av både miljömässiga och ekonomiska faktorer. Sofia Larsen, VD för Svensk Handel, uttrycker sin tillfredsställelse med regeringens beslut och understryker att organisationen avser att spela en aktiv roll i den kommande utredningen. “Det är ett kraftfullt verktyg för att accelerera utvecklingen mot en mer hållbar konsumtion,” säger hon.

Ett rop på sänkt moms på begagnade produkter

Länge har Svensk Handel argumenterat för behovet av sänkt moms på second hand-produkter som ett sätt att främja en hållbar konsumtionsomställning. Dagens system med dubbelbeskattning av begagnade varor – där full moms tillkommer vid varje försäljningstillfälle – ses som ett hinder för denna utveckling. Regeringens aktuella uppdrag att förenkla, snarare än att sänka, momsen på begagnade produkter har därför mottagits med en viss besvikelse från Svensk Handels sida. De menar att en mer omfattande översyn av momssystemet är avgörande för att skapa lika spelregler på marknaden.

Efterlyser en djupare analys

Trots det positiva mottagandet av utredningens tillsättande, kritiserar Svensk Handel regeringens uppdrag för dess brist på djup. Organisationen efterlyser en analys som inte bara undersöker möjligheterna att förenkla momshanteringen, utan även vad som krävs för att faktiskt sänka momsen på begagnade varor. En sådan översyn skulle innefatta en granskning av befintliga begränsningar och hur EU-regler kan påverka möjligheten till sänkta momssatser. “Om regeringen menar allvar med sin ambition att främja ett mer hållbart samhälle och stödja cirkulära affärsmodeller, måste dessa aspekter inkluderas i utredningen,” avslutar Sofia Larsen.

Genom att adressera dessa frågor hoppas Svensk Handel att regeringens initiativ inte bara leder till enklare regler, utan också till en mer genomgripande förändring som gynnar både miljön och ekonomin.