Boliden är ett av Sveriges ledande gruv- och metallföretag med en stark närvaro i Europa. I deras senaste kvartalsrapport för första kvartalet 2023 visar resultatet på en nedgång i försäljningsintäkterna jämfört med samma period förra året, samt en minskning i rörelseresultatet.

VD och koncernchef Mikael Staffas förklarar att trots att alla enheter har hög stabilitet, har flera faktorer påverkat produktionen, framförallt vid deras gruvor. De största utmaningarna har varit lägre metallpriser, lägre volymer och ökade kostnader.

Boliden Gruvor har påverkats mest med en minskning i rörelseresultatet till 1 197 MSEK, främst på grund av lägre metallpriser och lägre volymer. Detta har också lett till produktionsstörningar på flera av Bolidens gruvor. Aitiks anrikade volym var lägre än både föregående kvartal och i fjol till följd av flera produktionsstörningar, medan Bolidenområdet påverkades av ogynnsamma vinterförhållanden som krävde sprängning. Garpenbergs anrikade volym var högre än motsvarande perioder efter genomfört investeringsprogram, men oplanerade reparationsstopp bidrog negativt.

Inom Boliden Smältverk ökade dock rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager till 1 497 MSEK, tack vare förbättrade premier, USD och smältlöner, tillsammans med en högre producerad volym. Men kopparproduktionen i både Rönnskär och Harjavalta var lägre än föregående kvartal och i fjol.

Boliden påpekar också att deras pågående investeringsprogram går enligt planen. De inkluderar dammförstärkande åtgärder i Aitik, utvidgning av Kristineberg-gruvan i Bolidenområdet samt expansion av Odda.

Trots de utmaningar som Boliden möter är det positivt att deras stora investeringsprojekt går enligt plan, vilket visar på företagets förmåga att anpassa sig till förändringar på marknaden och att se till framtiden. Samtidigt är det viktigt att fortsätta övervaka utvecklingen på marknaden och vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla stabilitet och hållbarhet inom företaget.