Veckans TA v34 2022-08-22

I detta avsnitt av Veckans TA tittar vi närmare på den tekniska biten för Boliden, Apple och slutligen Axfood. Samtliga aktier har gått starkt under sommaren och det kan vara dags för en rekyl nedåt, förhoppningsvis blir det en kortsiktig rekyl för att sedan notera högre toppar.

Boliden (BOL)
YTD: 2,01 %
Time Frame: 4h

Boliden, 4h

Boliden gick starkt inledningsvis under året, dock har i princip hela uppgången raderats ut under de senaste tre månaderna. Boliden bottnade kring 300 SEK under början av juli och har sedan dess visat på ny styrka. Sedan bottennoteringen är aktiekursen upp lite över 20 procent, drivet av en generellt piggare börs. Aktiekursen har tagit sig över de två kortsiktiga glidande medelvärden vilket signalerar ett allt positivare momentum i ett kortsiktigt perspektiv. Sedan en vecka tillbaka lyckades även Boliden ta ut trendtaket av den fallande trendkanalen, en prisnivå som tidigare har respekterats. Nu återstår det att se om aktiekursen orkar hålla sig ovanför den uttagna nivån och framförallt om aktiekursen lyckas etablera sig ovanför primärtrenden som i dagsläget har en svagt positiv lutning. 

Momentumindikatorerna genererar enligt mig lite blandade signaler. I RSI kan vi se ständigt högre noterade värden vilket i sig är positivt då det talar för att köpkraften bakom uppgången är relativt påtaglig. Dock är det värt att notera att RSI på sistone har börjat printa negativa divergenser, med andra ord, lägre toppar i indikatorn samtidigt som aktiekursen noterar högre toppar. Detta brukar tala för att köpkraften börja avta och det finns därmed en påtaglig risk att säljarna börjar bli dominanta. Detta är något som kan innebära att en rekyl nedåt skall ske inom kort. MACD å andra sidan har hittills inte printat några negativa divergenser vilket är positivt. Vi har som sagt nyligen fått se ett utbrott norrut från den fallande trendkanalen, dock tror jag man skall vara försiktig och inte jaga priset. Setupen ger enligt mig en dålig R/R i dagsläget, detta på grund av att RSI noterar höga värden tillsammans med negativa divergenser samtidigt som aktiekursen har letat upp sig mot primärtrenden som kan fungera som ett motståndsområde.

Apple (APPL)
YTD: -3,43 %
Time Frame: Daily

Apple , Daily

Apple har gått otroligt starkt under sommaren och sedan sin bottennotering i mitten av juni har aktiekursen avancerat drygt 33 procent. Uppgången har varit explosiv och det ser ut som att säljarna börjar se starkare ut kring dessa nivåer. Om vi fokuserar på de senaste dagarnas handel kan vi notera att aktiekursen tog sig ovanför det fallande motståndet, men kort därefter kan vi se att aktiekursen inte orkade etablera sig ovanför det tidigare motståndet. Under fredagens handel stängde aktiekursen kring dagslägsta, vilket innebär att aktiekursen nu handlas under den nämnda prisnivån (173 USD).

Under fredagen föll Apple cirka 1,5 procent och därmed föll även RSI under 70-nivån. Om köparna inte snabbt kommer tillbaka så tror jag RSI ska leta sig tillbaka till mer normala nivåer, exempelvis 50. Det mesta talar för en kortsiktig rekyl nedåt, rimligtvis mot primärtrenden som befinner sig kring 160 USD. I MACD kan vi även se att ett negativt medelvärdeskors håller på att printas en bra bit över nollnivån. Det mesta är med andra ord stretchat och en rekyl är inte alls orimlig efter en sådan hastig uppsving i aktiepriset. På nedsidan finns dock en rad olika stödnivåer, exempelvis samtliga glidande medelvärdena men också horisontella stödnivåer (150, 138,7 OCH 123 USD). 

Axfood (AXFO)
YTD: 26,73 %
Time Frame: Daily

Axfood, Daily

Axfood noterade ett nytt All time high under fredagens handel och lyckades stänga dagens handel i närheten av den prisnivån. Aktiekursen har gått väldigt starkt under större delar av året och visar återigen på ny styrka. Trenden är fortsatt positiv där högre bottnar följs upp av allt högre toppar. Aktiekursen befinner sig dessutom ovanför primärtrenden som har en fortsatt positiv lutning, detta bekräftar den stigande trenden där köpare accepterar ett högre pris med tiden. 

Aktiens värdering är historisk hög, men köpare verkar vara överens om att Axfood skall handlas till en premie under dessa ekonomiskt oroliga tider. Tekniskt sett skall aktiekursen fortsätta sätta högre toppar och bottnar fram till och med detta handelsmönster bryts. Senaste signifikanta bottennoteringen sattes enligt mig kring 267 SEK och så länge denna nivå inte tas ut så är jag positivt inställd till Axfood. Återigen skall man dock inte jaga priset allt för mycket, det kan istället vara värt att vänta in en kortsiktig rekyl. Momentumindikatorerna indikerar att kraften i uppgången avtagit på sistone, i MACD kan vi se en större negativ divergens mätt från en tidigare toppnotering. I RSI kan vi se en något svagare negativ divergens, detta är ändå en varningssignal enligt mig. Distansen mellan aktiekursen och primärtrenden har ökat på sistone och det kan vara tid för att aktiekursen letar sig nedåt för att värderingen skall normaliseras något.

 

Disclaimer
Sektionen Veckans TA på domänen finanstid.se innehåller analyser som är författade av Anton Iverman. Veckans TA är inte en professionell analys och författaren kan ha egna ägarintressen i den aktie som omskrivs. Analysen ska således inte ses som en rekommendation att köpa, sälja eller behålla en aktie och sådan rekommendation är inte heller tillåten att skriva ut i analysen. Det åligger var och en att ta sina egna beslut vid investeringar på aktiemarknaden, varken författare av Veckans TA eller finanstid.se har något som helst ansvar för läsarens investeringsbeslut. finanstid.se publicerar bara länkar till publikt material. Klagomål, önskemål eller korrektioner på analyser publicerat på Veckans TA skickas per e-post till info@finanstid.se.