Skandia har utsett Fredrik Mårtensson till ny CFO, vilket är ett viktigt steg för företagets fortsatta utveckling. Mårtensson kommer att ta över positionen den 1 september efter Pia Marions som har innehaft rollen sedan 2017. Mårtensson har tidigare varit vice CFO på Skandia sedan 2022 och chef för Group Planning & Control.

Fredrik Mårtensson har en lång erfarenhet inom ekonomi och finans och har tidigare varit verksam inom Codan / Trygg-Hansa samt Deloitte. Han är utbildad civilekonom från Lunds universitet och hans kunskap och erfarenhet är redan idag en stor tillgång för Skandia.

Mårtensson uttrycker sin glädje över sin nya position och ser fram emot att fortsätta sitt arbete på Skandia tillsammans med sina kollegor.

Skandias VD och koncernchef, Frans Lindelöw, välkomnar Mårtensson och betonar hans erfarenhet och kunskap som redan är en stor tillgång för koncernen. Samtidigt passar Lindelöw på att tacka Pia Marions för hennes fantastiska arbete under många år och för samarbetet som har varit en förmån.

Pia Marions kommer att kvarstå som CFO fram till 1 september och därefter fortsätta arbeta halvtid inom Skandia som ordförande i Skandiabanken och som Senior Strategic Advisor till koncernchefen.

Sammanfattningsvis är utnämningen av Fredrik Mårtensson till ny CFO för Skandia en positiv utveckling för företaget och vi önskar honom lycka till i hans nya roll.